Бит техникалық құралдар көмегімен ақпарат алмасу. БҰҚаралық АҚпарат қҰралдары (БАҚ)


Кай жылы Google издеу жуйеси жарыкка шыкты? 1998бет4/36
Дата30.09.2021
өлшемі70.18 Kb.
#83249
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   36
Байланысты:
акт 1рк

Кай жылы Google издеу жуйеси жарыкка шыкты? 1998

 • Google Кестеде форма калай курылады? КЕСТЕНІ АШЫП ҚОЮ-ФОРМА АРҚЫЛЫ

 • Аукымды позициялау жуйеси:GPS

 • GSM стандартынын кемшилиги: САНДЫҚ ӨҢДЕУ КЕЗІНДЕ СӨЗДІҢ БҰРМАЛАНУЫ

 • GPS спутнигинин орташа кызмет ету узактыгы: 10 жыл

 • BODY теги дегенимиз: ҚҰЖАТТЫ ҚАРАУҒА АРНАЛҒА HTML КОМАНДАСЫ

 • HTML кужатында суреттерди кою командасы +< img src="ris.jpg">

 • Желіні уйымдастырганда ен негізгі не болып табылады?: ПРОТОКОЛДАР ЖҮЙЕСІ

 • «Булттык есептеулер» идеясын алгаш рет кім усынды? ДЖОН МАК-КАРТИ

 • Колданушыга интернет-сервис ретінде компьютерлік ресурс болатын, маліметтерді ондеу формасы – БҰЛТТЫ ТЕХНОЛОГИЯ

 • Булт типтері: ЖЕКЕ КОҒАМДЫҚ

 • Жеке булттарга кай сфера жатады? ІРІ КОМПАНИЯ

 • Когамдык булттарга кай сфера жатады? ОРТА ЖӘНЕ ШАҒЫН БИЗНЕС

 • Бултты технологиянын кен таралган турлері: ОНЛАЙН-ҚОСЫМША

 • DropBox сервисі? ИНТЕРНЕТ ЖЕЛІСІНДЕ МӘЛІМЕТТЕРДІ САҚТАУ

 • Кандай сервис модельдері бар? SaaS, PaaS, IaaS

 • SaaS сервис моделі? БАҒДАРЛАМАЛЫҚ ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ РЕТІНДЕГІ СЕРВИС

 • PaaS сервис моделі? ПЛАТФОРМА РЕТІНДЕГІ ССЕРВИС

 • Косымша куру ортасы. Курушылар платформага кащыктан косылады жане куру ушін провайдер берген куралдарды колданады. PaaS

 • Бултты инфракурылым ретінде іске косылатын багдарламалык косымша. Колданушыга клиент аркылы жузеге асады. SaaS

 • виртуальді инфракурылымды колдау жане куру: серверлер, маліметтерді сактау жуйесі, мониторингті жузеге асыру, жуктеме тарату, резервті кошіру жане т.б. IaaS

 • Жогаргы булттарга: Google и Microsoft

 • БЁултты кызметтердін жетістіктерінін бірі: ЖЕҢІЛ МАСШТАБТЫЛЫҒЫ

 • бултты сервиске жету шарттары: КОМПЬЮТЕР ЖӘНЕ ИНТЕРНЕТ

 • Брандмэуер аркылы жіберілмейтін трафик типін не аныктайды? ЕРЕЖЕ БАЗАСЫ

 • Желілік адреске улкен трафиктік жіберумен шектелетін шабуылды камтамасыз ету барысындагы бас тартудын таралган типі: БУФЕРЛІК ҚАЙТА ЖҮКТЕУ

 • Кажет емес электронды пошталарды аныктап жане келген хабарламалардын пайдаланушы электронды поштасына туспеуін кадагалайтын багдарлама калай аталады? СПАМДАР СҮЗГІСІ

 • Жазбаша турде физикалык коргауды жоспарлау кужаты ҚАУІПСІЗДІК САЯСАТЫ

 • «Тузакка» тусіру ушін арнайы курылган интернеттегі компьютерлік жуйе +Honeypot

 • WEP нені білдіреді? МЫСДЫ ЭКВИВАЛЕНТТІ ҚҰПИЯЛЫҚ

 • Тыншы багдарламалар курттар мен вирустар сиякты зиянды багдарламалардан калай ажыратылады? БАРЛЫҚ БАҒДАРЛАМАЛАР ТЫНШЫ ЖӘНЕ ЗИЯН ЕМЕС

 • Шабуылдын кандай типі алдау онері мен кызметкерлердін сеніміне негізделген? ӘЛЕУМЕТТІК ИНЖЕНЕРИЯ

 • Брандмауэрді не коргай алады? СЫРТҚЫ ӘЛЕМДЕГІ АНЫҚТМАҒАН ИНТЕРАКТИВТІ ЛОГИН

 • 2004жылы Улттыккауіпсіздік Альянсы, жеке компьютерлердін канша пайызынтыншылык кауіп жуктыргандепбагалады? 80%

 • MicrosoftPassportбул технологиянын мысалы болып табылады, ягни, мунда пайдаланушы озінін жеке маліметтерін бір рет тіркеу аркылы баска косымшаларга кол жеткізе алады, бул кандай технология? БІРІҢҒАЙ КІРУ НҮСТЕСІ

 • Бір пайдаланушыга немесе мамандандырылган косымшаларга емес, ужымдык улкен топтын кажеттілігін камтамасыз ететін багдарламалары бар компьютер:КӘСІПТІК СЕРВИС

 • Бул жагдайда барлык пайдаланушылар казметті жылдам ала алады жане сервер екі немесе біренеше компьютермен жумыс жасау мумкіндігіне ие? ЖҮКТЕМЕНІ ТЕҢГЕРУ

 • Лизенциясы бар ашык ішкі код аркылы таратылатын еркін кол жетімді веб-сервер? +Apache

 • Колданбалы багдарламада веб-пайдаланушысына сураныс жібере алатын жане пайдаланушыга кайта жіберу ушін маліметтерді алу мумкіндігі бар веб-сервер ушін калыпты адіс?ЖАЛПЫ ҚАҚПАЛЫҚ ИНТЕРФЕЙС

 • Қандай тег web-беттін негізгі мазмұны болып табылады? +body,/body

 • Қандай тег web-беттін атауын білдіреді? +title,/title

 • Ақпараттык жүйенін өмірлік циклы қанша кезеңнен тұрады:4

 • Процессор құрамына енетін құрылғыларды көрсетіңіз:АРИФМЕТИКАЛЫҚ-ЛОГИКАЛЫҚ ҚҰРЫЛҒЫ, БАСҚАРУ БЛОГЫ,ЖАД РЕГИСТРЛЕР

 • Вирус тіршілік ортасы бойынша қандай вирус түріне жатады?ЖҮКТЕЙТІН

 • Мәліметтер қорын басқару жүйесі қандай бағдарлама құрамына кіреді:ҚОЛДАНБАЛЫ ПРОГРАММАЛЫҚ ҚАМСЫЗДАНДЫРУ

 • Ортақ міндеттерді аткаруға арналған, белгілі ережелер бойынша байланыскан өзара жақын орналасқан компьютерлер жиыны.ЖЕРГІЛІКТІ КОМПЬЮТЕРЛІК ЖЕЛІ

 • Телеконференция - бұл: КОМПЬЮТЕРЛІК ЖЕЛІЛЕРДІҢ АБОНЕНТТЕРІ АРАСЫНДА АҚПАРАТПЕН АЛМАСУ ЖҮЙЕСІ

 • Интернет аркылы кол жеткізуге мүмкіндік беретін компьютер немесе бағдарламалық жасақтама:ВЕБСЕРВЕР

 • Акпараттық қауіпсіздікті қамтамасыз етуге бағытталған шаралар кешені:АҚПАРАТТЫ ҚОРҒАУ

 • Бастапкы мәтіннін әр символы басқалардан тәуелсіз өзгеруі?АҒЫНДЫҚ ШИФРЛЕУДЕ

 • Бұлттық технологияда интернет-сервиспен қолданушы:ТҰТЫНУШЫ

 • Қажетті конфигурацияланган есептегіш ресурстарға қай жерде болмасын, әрі ыңғайлы кол жеткізуді қамтамасыз ету моделі:БҰЛТТЫҚ ЕСЕПТЕУ МОДЕЛІ

 • Медиа контент дегеніміз не?ВИЗУАЛЬДЫ ДЫБЫСТЫҚ АҚПАРАТТЫ ҚАМТИТЫН ҚҰРЫЛҒЫ

 • SMART аббревиатурасы келесі ағылшын әріптерінен құралған:Specific Measurable Attaintable Relevant Time-bounded

 • MovieMaker бағдарламасында эффекттер орналасқан жер:ЖИНАҚ

 • Мәтін, аудио, бейне, анимация, видео және интербелсенді контентті біріктіруді қолдану:МУЛЬТИМЕДИЯ

 • Мультимедиялық электрондық оқулықтың электрондық оқулықтан ерекшелігі: АНИМАЦИЯ ТҮРІНДЕ БЕЙНЕЛЕНУІ

 • Арнайы дыбыстық мәліметтерді сипаттауға арналған хаттамалардың анықталуы:MIDI

 • Цифрлық сығылған форматтағы визуалды ақпарат пен дыбыстық кодтауға арналған халықаралық стандарт комитеті:MPEG

 • Windows Media файлдарының кеңейтілуі Wma.wme.wms

 • Мультимедиялық технологиялардың ең маңызды ерекшелігі:ИНТЕРБЕЛСЕНДІЛІК

 • AdobePhotoshopграфиканың қандай түрін қолданады?РАСТРЛЫҚ

 • Графикалық файл кеңейтілімін таңдаңыз: .jpg

 • Белгілі бір қабатта тұрған бейне көлемін қандай команданың көмегімен өзгертуге болады?ЕРКІН ТРАНСФОРМАЦИЯ

 • Бір түсті аймақты ерекшелеуге мүмкіндік беретін AdobePhotoshopқұралы:ВОЛШЕБНАЯ ПАЛОЧКА

 • AdobePhotoshop-тың негізгі кеңейтілімі PSD

 • HyperCam бағдарламасында жоқ мүмкіндік:ӨҢДЕУ

 • SMART аббревиатурасы келесі ағылшын әріптерінен құралған: SPECIFIC MEASURABLE ATTAINABLE RELEVANT TIME-BOUNDED

 • «Smart TV» түсінігі келесі тұжырымдамадан шығарылды: SMART PHONE

 • Smart TV қай жылы қолданыла бастады:2010

 • SMART аббревиатурасының бір сөзі, Сіз қалаған нәтижеге жету үшін, мақсатты құру барысында нәтиженің дәл (нақты) анықталғанын білдіреді. SPECIFIC

 • SMART аббревиатурасының бір сөзі, мақсатты құру кезеңінде оның орындалу үрдісін өлшеу (шамалау) үшін нақты критерилер орнату керек екенін білдіреді. MEASURABLE

 • SMART, мақсатты орындау реалистігі (шындығы) орындаушының мотивациясына әсеретеді: ҚОЛ ЖЕТІМДІ

 • SMART аббревиатурасының бір сөзінің түсінігі. Айқындау үшін компанияның жаһандық стратегиялық мақсатқа жетуіне нақты мәселенінің шешімі қандай үлес енгізетінін түсіну маңызды :RELEVANT

 • Видеоға арналған бағдарламаны көрсетіңіз: Adobe Premiere Pro

 • Smart сөзінің мағынасы АҚЫЛДЫ

 • Келтірілген пакеттердің функцияларын логистиканы толық қамтиды: eDISTRIBUTION

 • Adobe Photoshop пайдаланылатын кестелер түрі:РАСТРЛЫҚ

 • Көмегімен сурет өлшемін өзгерту командасы:БОС ТРАНСФОРМАЦИЯ

 • «Ақпараттық технология» терминін енгізген:В.ПЛУШКОВ

 • АКТ эволюциясын қанша кезеңге бөлуге болады? 8 (7 БОЛЫП ҚАЛАР)

 • Интерактивті режимде қолданылатын кейбір интеллектуалды деңгейлердегі интернетпен байланысты электронды құрылғы немесе жүйе.СМАРТ ТЕХНОЛОГИЯЛАР

 • Қазақстан Республикасының электрондық үкіметінің сайты:WWW.e.gov.kz

 • Үкімет пен халық арасындағы тікелей байланысты жүзеге асыратын жүйе – бұл ...ЭЛЕКТРОНДЫҚ ҮКІМЕТ

 • 2016ж-ғы ҚР-ның электрондық үкіметінің даму индексі: 0,7520

 • Е-үкіметтің базалық инфрақұрылым компоненті:ИНТЕРНЕТ

 • Электрондық үкіметтің G2G мемлекетаралық секторының жүзеге асыратыны:МЕМЛЕКЕТ-МЕМЛЕКЕТ

 • Қай жылға дейін еліміздегі мектептердің 90 пайызы электрондық оқыту жүйесіне ауыстырылады деп күтілуде?2020

 • Электронды оқыту жүйесінің ішкі жүйелеріне төмендегілердің қайсысы жатпайды?МЕМЛЕКЕТТІК КІТАПХНАЛАР ЖҮЙЕСІ

 • Қазақстан Республикасында «e-Learning» жобасының іске асырылуының бірінші кезеңін көрсетіңіз?2011Ж

 • Әлемдегі алғашқы қашықтан білім беру университеті қай жылы, қай елде ашылды?1969Ж ҰЛЫБРИТАНИЯ

 • Қазақстан Республикасының электрондық үкіметтін порталы қашан құрылды: 2006Ж

 • Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар құралдарымен жузеге асырылатын қызмет көрсету:Е-ҚЫЗМЕТ

 • ҚР "Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы" заң қай кезде қабылданды:7 ҚАҢТАР 2003Ж №370-2

 • ҚР электрондық үкіметінің сыртқы контуры:G2G,G2B

 • Халықтың үкіметпен тікелей байланысын қамтамасыздандыратын интернет жүйесі:ЭЛЕКТРОНДЫҚ ҮКІМЕТ

 • Электрондық үкімет порталының жүзеге асыру кезеңдері:АҚПАРАТТЫҚ, ИНТЕРАКТИВТІ,ТРАНЗАКЦИЯЛЫҚ

 • Электрондық үкімет порталында мемлекеттік органдардың барлық ақпараттық ресурстарына қол жеткізуді қамдамасыздандыратын кезең.3 КЕЗЕҢ

 • Электрондық үкімет порталында Е-қызметтің қолданушыларының қажеттілігін қанағаттандыратын тиімді төлем құралы:Е-БАНКИНГ

 • Ақпараттық технологияда қандай моделдер бағалау моделі болып есептелмейді:САПАЛЫҚ БАҒАЛАУ МОДЕЛЬДЕРІ

 • Ақпараттандыру процесін құрудың нәтижесі.АҚПАРАТТЫҚ ҚОҒАМ

 • Ақпараттық өнімдерді алу және оны тұтынушылар құзырына пайдалануға беру.АҚПАРАТЫҚ ҚЫЗМЕТ

 • Жаңа технологияларды даму үдерісінде қанша кезеңінен өтеді: 5

 • Компанияның ішкі және сыртқы байланыстарын түрлендірде жаһандық ақпараттық желілер мүмкіндіктерін пайдаланатын кез-келген іскерлік белсенділігі:ЭЛЕКТРОНДЫ БИЗНЕС

 • Көп деңгейлі архитектураны ұйымдастыруда географиялық үлестірілген құрылымды қамтамасыз ететін E-Learning жүйесі аталады:ЖҮЙЕЛІК ОҚЫТУМЕН ҚАТАМАСЫЗ ЕТУ

 • Бұл ақпаратпен жұмыс істеу үшін техникалық және бағдарламалық құралдарын (кино, аудио және видео құралдары, компьютерлер, телекоммуникациялық желі) пайдаланатын педагогикалық технология:АҚПАРАТТЫҚ ТЕХНОЛОГИЯМЕН ОҚЫТУ

 • Банкілер мен мәліметтер қоры, ақпараттық технологиялар жүйесін қолдану оларды қолдау жиынтығы:АҚПАРАТТЫҚ КЕҢІСТІК

 • АКТ қызметі инновациялық саясаты саласында немен байланысты?ЭКОНОМИКАЛЫҚ ҚАЛПЫНА КЕЛТІРУ

 • Сіз маркерлерді қолданып бейне жане аудио клиптер синхрондау нүктесін таңдадыңыз. Егер екі клип ретімен тандалып, тышканның оң жақ батырмасын шерту кезінде, маркерді туралау үшін қандай команданы қолданған тиіс:SYNCHRONIZE

 • «Новый проект» диалогты терезесінің «Скретч-диски» қосымшасында, сол файлды сақтау үшін қандай қолданушы пунктін таңдайсыз:ҮЛГІЛЕРДІ

 • Ретімен тандалған клипті болдырмау үшін:РЕТТЕЛГЕН КЛИПТЫҢ БОС ОРНЫНА ШЕРТІҢІЗ

 • HyperCam оқыту бағдарламасы:ОҚУ ОРТАСЫНДА Т.Б ПАЙДАСЫ БАР

 • Бейне файлды сақтау үшін қандай форматты таңдайсыз:*jpg

 • Бейне клипке бірынғай суретті орналастыру:FRAMES

 • Windows Movie Maker алғашқы нұсқасы шығарылды:2000

 • HyperCam бастапқы версиясы қай жылы пайда болды?1997Ж 20 ҚАҢТАР

 • Samsung компаниясының қосымша бағдарлама құрылғылары:SMART HUB

 • 2011 жылы шығарыла бастаған Smart: HUB

 • Smart TV неше рет жаңартылды?2

 • Smart TV арқылы Samsung компаниясы басқа компанияларға карағанда қанша пайыз үлесін алды?40%

 • Қай жылы Smart Hub-тың теледидарға сериясы шықты:2011

 • 2013 жылы Smart Hub-тың мүмкіндігі:КАМЕРА

 • Сервис түрін таңдаңыз: SMART HUB

 • Smart Hub-саны неге байланысты?ТЕЛЕДИДАР СЕРИЯСЫНА

 • Smart қай хаттаманың бөлшегі:SATA

 • Smart ТV қандай жүйеде жұмыс жасап, үлкен бағдарламаларды өңдейді:ОПЕРАЦИЯЛЫҚ ЖҮЙЕ

 • Smart ТV соңғы жаңаруы қай жылы болды:2012 Ж

 • Smart ТV теледидарының қанша пайызы жазық панельмен қамтылған?40-90%

 • Қашықтықтан оқыту технологиясының артықшылықтары:

 • Moodle жүйесін ұйымдастырған кім?МАРТИН ДУДЖИАМАС

 • Wiki негізінде құрылған пакеттер Moodle қашықтықтан оқыту жүйесінің пакетіне кіреді:НЕГІЗГІ

 • Moodle порталының атауы:MODULAR OBJECT DIGITAL LEARNING

 • Қосымша қондырғыны қажет етпейді:МOODLE

 • Қашықтықтан тиімді оқыту үшін бағдарламалық ашық пакет: MOODLE

 • Электрондық курс құрудағы ең бастапқы кезең:БІРІНШІ КЕЗЕҢ «ЭЛЕКТРОНДЫҚ ҮКІМЕТТІҢ» ИНФРАҚҰРЫЛЫМЫН ҚҰРУ

 • Moodle қашықтықтан оқыту жүйесінде жаңа категория құру:АДМИНИСТРАТОР-КУРСТАР-КУРС-ӨҢДЕУ

 • Moodle жүйесі тарала бастады:2002Ж ТАМЫЗ

 • Білім берудегі жана технологиялардың бірі:ҚАШЫҚТЫҚТАН ОҚЫТУ

 • Курстың материалдарын игеруге немесе жұмыс жасауға мумкіндік беретін, үлкен қорды ережелер жиынтығы бар қолданушы:СТУДЕНТ

 • конакка арналған ресурстарды көруге мүмкіндік беретін шектелген ережелер жиынтығы, бірак оқуға қатысуға мүмкіндігі жок:СТУДЕНТ • Достарыңызбен бөлісу:
 • 1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   36
  ©www.melimde.com 2022
  әкімшілігінің қараңыз

      Басты бет
  Сабақтың тақырыбы
  бойынша жиынтық
  жиынтық бағалау
  Сабақтың мақсаты
  Сабақ тақырыбы
  ғылым министрлігі
  тоқсан бойынша
  рсетілетін қызмет
  бағалауға арналған
  Жалпы ережелер
  Сабақ жоспары
  Қазақстан республикасы
  қызмет стандарты
  бекіту туралы
  жиынтық бағалауға
  жиынтық бағалаудың
  республикасы білім
  тоқсанға арналған
  бағалау тапсырмалары
  Қазақстан республикасының
  Реферат тақырыбы
  арналған тапсырмалар
  арналған жиынтық
  білім беретін
  бағдарламасына сәйкес
  Әдістемелік кешені
  болып табылады
  мерзімді жоспар
  бағалаудың тапсырмалары
  туралы хабарландыру
  Қазақстан тарихы
  арналған әдістемелік
  пәнінен тоқсанға
  республикасының білім
  сәйкес оқыту
  Қазақ әдебиеті
  Мектепке дейінгі
  оқыту мақсаттары
  қазақ тілінде
  нтізбелік тақырыптық
  жалпы білім
  Жұмыс бағдарламасы
  оқыту әдістемесі
  білім берудің
  Республикасы білім
  әдістемелік ұсыныстар
  Инклюзивті білім
  пәнінен тоқсан
  туралы анықтама
  тақырыптық жоспар
  мамандығына арналған