Компъютерлік желі және телекоммуникациялар Біліктілік: Техникбет3/12
Дата06.02.2017
өлшемі362.07 Kb.
#1753
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   127. Бағдарламалар құрылымы

Білімділік, қабілетілік, икемділік талаптары зерттеу тізбегі

сағаты

Критикалық қырлары

1

1 деңгей


Жұмысқа арналған математикалық есептердің кең ауқымын қолану

1 Математикалық ақпаратты есептеу, түсіну, талдау

2.Жұмыс орнындағы тапсырмалар үшін күрделі математикалық есептерді жүргізу

3. нәтижелерді тексеру, хабарлау20

Студенттің келесі мақсаттарға қол жетуіне көмектесетін жұмысты орындауы маңызды:

 • Рационалды және иррационалды сандарды қолдану арқылы әртүрлі есептер жүргізу.

 • Жұмыс контекстіне сай иррационалдық сандарды білу деңгейін көрсету.
Кіші үй офисы желісін орнату, икемдеу, қауіпсіздендіру

1. Клиент талаптарын растау және оған сәйкес желілік құрылғыларды табу

2. Құрылғылар мен бағдарламылық қамтамасыздандыруды орнату және икемдеу

3. Желіні икемдеу және тестілеу

4. Желіні қауіпсіздендіру

5. Аяқталған жұмысты құжаттау, клиентке тапсыру, оның мақұлдауын алу
112

Студенттің келесі мақсаттарға қол жетуіне көмектесетін жұмысты орындауы маңызды:

 • Клиент талаптарын қанағаттандыратын техникалық және бағдарламалық қамтамасыздандыру құрылғыларын табу

 • Клиент талаптарымен сәйкес желіні орнату, икемдеу, тексеру, оған сәйкес құжаттама жасау.

 • Мүмкін қауіпті табу және желіні қауіпсіздендіру.
Желілік жүйені басқаруды қамтамасыз ету

1. клиентке мүмкіндік пен қауіпсіздікті қамтамасыз ету

2. Апатты жағдайлардағы қайта қалыпқа келтіру жайлы ақпарат беру, жобамен қамтамасыз ету

3. Желі жұмысын бақылау
45

Студенттің келесі мақсаттарға қол жетуіне көмектесетін жұмысты орындауы маңызды:

 • Желі тұтастығын күту және диагностикалық тестілеу арқылы желінің жұмысын қамтамасыз ету

 • Апаттық жағдайлардағы қайта қалыпқа келтіру жобасын ұймдастыруға үлес қосу және клиентке ұйымдастырушылық талаптарға сәйкес келетін оңтайлы желіні қамтамасыз ету

 • ұйымдастырушылық талаптарға сәйкес жүйенің нәтижелілігін арттыру

 • қоланушыларды үшін желіге лайықты рұқсатпен қамтамасыз ету

 • Құзыретті талаптарға сәйкес пайдаланушылардың рұқсатын қамтамасыз ету, шектеу, кеңейту.
Жүйелік ақауларды табу және шешу

1. Клиент талаптарын және ақауларды табу

2. Қиындықтың саясатпен жамылуынне жамылмауын айқындау

3. Айқындалған проблемаға сәйкес техникалық қызмет көрсету

4. Техникалық қызмет көрсетудің есебін дайындау және шешімін растау


67

Студенттің келесі мақсаттарға қол жетуіне көмектесетін жұмысты орындауы маңызды:

 • Желіге қатысты проблемаларды құжаттау, қажетті ресурстарды айқындау

 • Ұйымдастыру принциптеріне сәйкес клиент проблемаларын шешу немесе демеудің келесі деңгейіне хабар ету

 • Желіні клиент үшін неғұрлым аз ақаулармен күту
Жүйелік операциялық жүйені икемдеу және басқару

1. Желі көрсеткіштерін бағалау

2. Желіні басқару интерфейсын қолдану арқылы басқару және демеу

3. Желілік файлдық жүйені икемдеу, басқару

4. Қолданушылардың есептік жазбасын қызметтерін басқару

5. Резервтік көшірменің қауіпсіздігін қамтамасыз ету демеу90

Студенттің келесі мақсаттарға қол жетуіне көмектесетін жұмысты орындауы маңызды:

 • Жүйелік әімшілік тапсырмаларын орындау үшін желілік басқару құралдарын қолдану

 • Желілік файлдық жүйені басқару

 • Клиентке қажетті желілік конфигурация жасау

 • Қолданушылық қызметтер мен есептерді қамтамасыз ету

 • Резервтік көшірмені жеткізу және қызмет көрсетуді қайта қалыпқа келтіруді қамтамасыз ету
Шеттегі желілерге әкімшілік ету

1. Желіге шеттегі құрылымдарды қою

Қолданушылар үшін қажетті қызметтерді беру үшін шеттегі құрылымдардың тұратын орындарын жоспарлау және қауіпсіздік кузеті бойынша стандарттарды еске алу

Сатып алушымен мақұлданған әдістерді және технологияларды қолданып, желіге шеттегі құрылымдарды қосу

параллелді, біртіндеп немесе басқа төте қосу әдістерін қолданып, жергілікті желідегі компьютерлерге шеттегі құрылымдарды қосу

Шеттегі аксессуарларды немесе принтердің жаңғыртуын, мысалы, жадты немесе үлкен көлем қағаз үшін тартпаларды қосу

Дұрыс жұмыс үшін шеттегі құрылымдарды сынау

2. Шеттегі құрылымдар басқару бойынша шеттегі қызметтерді күйге келтіру

Жергілікті және шеттегі желілерді басқару үшін қажетті программалық қамтамасыз етуді орнатыңыз

Кезектерді басқару үшін және шеттегі құрылымдар үшін байыпты атауларды қолданыңыз

Лайықты қолданушылармен шеттегі құрылымдарды қолдану үшін қауіпсіздікті және рұқсатты күйге келтіру

Шеттегі құрылымдармен қосымшалардың жұмысы үшін шеттегі құрылымдар үшін жұмыс станцияларды күйге келтіру

3. Шеттегі қызметтерге әкімшілік ету және қолдау

Кезектерді басқару үшін басымдылықты орнату керек

желілік операциялық жүйелер (ЖОЖ) бөлігі сияқты немесе үшінші беттермен көрсетілген, басқару шеттегі программалық қамтамасыз етуді қолдану

Желіде қолдану үшін үлгілерді жасау

Қызмет көрсету кестелерлерін, қолданушылар журналдарын және шығыс мақалаларының қолдануын жасау үшін желілер параметрлерің күйге келтіру

Шеттегі қызметтердің олардың қосымшасымен немесе жұмыс станциясын қолдану әдістерін қолданушыға көрсету керек

4. Шеттегі құрылымдарды қолдау және таралған мәселелерді дұрыстау

шеттегі құрылымдардың өндірушісінің кепілдемелерімен сәйкестікте техникалық қызмет көрсетулер жүйелі кестесін құраңыз және сақтаңыз

қажет болса шығын материалдарды және толымдаушыларды алмастырыңыз

Шеттегі ақаулықтарды жөндеу

Шеттегі құрылымдардың қолдануың және трафигің бақылау және қажет болса қосымша шеттегі құрылымдарды ұсыну

Шеттегі құрылымдардың немесе қызметтердің бұзықтарын анықтау және қажеттілік шарасы бойынша жөндеу керек45

Студенттің келесіге жету мүмкіндігін беретін жұмысты орындау өте маңызды :

 • Шеттегі желілерді жоспарлау және орнату және желіге қосу және диагностиканы өткізу

 • Жұмыс станцияларымен шеттегі қызметтердің қолдануын басқару керек

 • Қызмет көрсету кестелерімен сәйкестікте шеттегі желілерді тұтыну

 • ақаулық шеттегі құрылымды немесе қызметті шеттеу .
Желілік хаттамаларды қою және басқару

1. Желілік хаттамаларды қою және басқару

2. Желілік хаттаманың қосымшаларын анықтау керек


67

Студенттің келесіге жету мүмкіндік беретін жұмысты орындауы өте маңызды:

 • желілік өзара әрекеттесуді жеңілдету үшін желілік хаттаманы күйге келтіру, сынап көру және нығайту керек

 • Желіде желілік хаттамаларды орнату және басқару керек және мәселелерде пайда болатын ақаулықтарды жою керек.
Электротехникаларды жөндеу және қауіпсіздігі

 1. Жабдықты қоюды және қорғауды әзірлеу.

 2. Қолдайтын құрылымдарды қою.

 3. Қолдау бойынша жұмыстарды және орнатуды бітіру керек.40

Студенттің келесіні жетуге мүмкіндік беретін жұмысты орындауы өте маңызды:

 • Еңбек және өнеркәсіп қауіпсіздігін кузету бойынша саясат, жұмыс процедуралар және нұсқаулықтар.

 • Осы бөлімде суреттеп айтылған сияқты нақты жұмысты орындау үшін қолайлы жұмыс орта, ыңғайлылықтар, жабдықтар және материалдар.

 • Бұл қоршаған ортаны ресми оқуда/ бағалауда қолдануға тиісті.

Ескерту:

Егер пішінді тәжірибелерді өткізу баға үшін қолайлы стратегия болып есептелетін болса, баға үшін шарттар нақты болуға тиісті және, бұл қаншалықты мүмкін болса жұмыс орынын жаңғырту және көшіріп алу және пішіндеудің бекітілген өнеркәсіп саясатымен сәйкестікте болуы керек.

Бағалау үшін қолданылатын көздер, электротехникаларды қоюға және қорғауға қатынасты қазіргі өнеркәсіптік тәжірибені қамтып көрсетуге тиісті.

Осы бөлімде құзыреттіліктер дәлелдері бүтіндік қаралуға тиісті.

Студенттің келесіге жетуге мүмкіндік беретін жұмысты орындауы өте маңызды:


 • Жұмыс орындарда еңбек қорғау және қауіпсіздігі процедураларың және тәжірибесінің іске асырылуы, тиімділік өлшемінде және ресми есептеуде көрсетілген сияқты, орнықты энергиялар қағидаларын қолдану керек

 • тиімділік өлшемінде және ресми есептеуде көрсетілген сияқты, орнықты энергиялар қағидаларын қолдану керек

 • осы бөлімде суреттелгендей негізгі білімдердің және сабақтас дағдылардың түсінілуін көрсету қажет.

 • жұмыс орындарда лайықты кемсітушілікке қарсы заңдардың, ережелердің, саясаттың және процедураның орындалумен жұмысты орындау қажет

 • төменде нұсқамаланған тармақтардан әр түрлі контексте тұрақты өнімділікті көрсету :

- Мазмұнда суреттеп айтылғандай, төмен вольтті шынжырлар үшін сымдарды және аксессуарларды орнату керек және сол санда:

  • Лайықты кабелді/сымды және өткізуші құрылымдарды таңдау

  • Кабелдің аяқтарың қию және қабықтарды тазалау / жеткілікті ұзындықты ажырату

  • кабелдік кірулердің қою және қорғау / құрылымдардың дұрыс сақталуы

  • Олар қосылуға тиісті терминал түрімен сәйкестікте өткізгіштерді әзірлеу және бұқтырма.

  • ажыратудың тұтастығын және қарсыласуың қамтамасыз ету үшін аяқталған кабелдерді сынау

  • Жоспарланбаған оқиғалармен жұмыс
Төмен вольтті байланыс каналдары үшін өткізгіштердің, кабелдердің және аксессуарлардың бұқтырмасы

1 Кабелдерге, өткізгіштерге және өткізгіштерге бұқтырма әзірлеу

2 Кабелдердің, өткізгіштердің және өткізгіштердің бұқтырмасы

3 Басыңқы кабелдерді және өткізгіштерді тестілеу81

Осы бөлімдегі құзыреттіліктер дәлелдері бүтіндей қаралуға тиісті.

Студенттің келесіні жетуге мүмкіндік беретін жұмысты орындауы өте маңызды: • Жұмыс орындарда еңбек қорғау және қауіпсіздігі процедураларың және тәжірибесінің іске асырылуы, тиімділік өлшемінде және ресми есептеуде көрсетілген сияқты, орнықты энергиялар қағидаларын қолдану керек

 • Тиімділік өлшемінде және ресми есептеу нәтижесінде көрсетілгендей, орнықты энергиялар қағидаларын қолдану керек

 • осы бөлімде суреттеп айтылғандай негізгі білімдердің және сабақтас дағдылардың түсінілуін көрсету қажет.

 • жұмыс орындарда лайықты кемсітушілікке қарсы заңдардың, ережелердің, саясаттың және процедураның орындалумен жұмысты орындау қажет

 • төменде нұсқамаланған тармақтардан әр түрлі контексте тұрақты өнімділікті көрсету:

- Мазмұнда суреттеп айтылғандай, төмен вольтті шынжырлар үшін сымдарды және аксессуарларды орнату керек және сол санда:

  • Лайықты кабелді/сымды және өткізуші құрылымдарды таңдау

  • Кабелдің аяқтарың қию және қабықтарды тазалау / жеткілікті ұзындықты ажырату

  • кабелдік кірулердің қою және қорғау / құрылымдардың дұрыс сақталуы

  • Олар қосылуға тиісті терминал түрімен сәйкестікте өткізгіштерді әзірлеу және бұқтырма.

  • ажыратудың тұтастығын және қарсыласуың қамтамасыз ету үшін аяқталған кабелдерді сынау

  • Жоспарланбаған оқиғалармен жұмыс
Сызбалардың, диаграммалардың, кестелерлердің, стандарттардың, кодекстердің және спецификациялардың қолдануы

 1. Сызбаларды, диаграммаларды, кестелерлерді және басқаруларды қолдануға дайындау керек.

 2. Жұмыс туралы мәлімет алу үшін сызбаларды, диаграммаларды, кестелерді және басқаруларды қолдану керек.

 3. Мәліметтерді және идеяларды беру үшін сызбаларды, диаграммаларды, кестелерді және басқаруларды қолдану керек.

 4. Қолдануыға лайықты стандарттарды, кодекстерді және спецификацияларды дайындау керек.

81

Осы бөлімдегі құзыреттіліктер дәлелдері бүтіндей қаралуға тиісті.

Студенттің келесіні жетуге мүмкіндік беретін жұмысты орындауы өте маңызды: • Жұмыстардың орындалуының өкілетті органы пәннен болжалдалған мерзімдерде жұмыс функцияларын және қазіргі өнеркәсіпті көрсетті. Сонымен қатар, бұл, кандидат қабілетті екенін дәлелдеуге тиісті:

 • Жұмыс орындарда еңбек қорғау және қауіпсіздігі процедураларың және тәжірибесінің іске асырылуы, тиімділік өлшемінде және ресми есептеуде көрсетілген сияқты, орнықты энергиялар қағидаларын қолдану керек

 • Тиімділік өлшемінде және ресми есептеу нәтижесінде көрсетілгендей, орнықты энергиялар қағидаларын қолдану керек

 • осы бөлімде суреттеп айтылғандай негізгі білімдердің және сабақтас дағдылардың түсінілуін көрсету қажет. Нормативтік талаптар немесе лицензиялау шарттары бойынша РСК процентті баламада нәтижені қамтамасыз ету үшін, кейбір өкімет органдары талап ете алады

 •  жұмыс орындарда лайықты кемсітушілікке қарсы заңдардың, ережелердің, саясаттың және процедураның орындалумен жұмысты орындау қажет

 • төменгі тармақтарда нұсқаланған, әр түрлі контексттерде тұрақты өнімділікті көрсету:

 • мазмұнда суреттеліп айтылғандай сызбаларды, диаграммаларды, кестелерді, стандарттарды, кодекстерді және спецификацияларды қолдану және сол санда:

  • Атқаратын жұмысқа лайықты сызбаларды, диаграммаларды, кестелерлерді және басқаруларды анықтау.

  • Сызбалардың, диаграммалардың, кестелерлердің және басқарулардың дұрыс интерпретацияы.

  • Қолдан істеп жасалынған сызбаларда дұрыс конвенциялардың қолдануы.

  • Қолдан жасалыңган сызбаларда дұрыс мәліметтерді беру.

  • Нақты пәндерге қолданылатын лайықты стандарттарды және кодекстерді алу

  • Нақты пәндерге қолданылған лайықты стандарттардың және кодекстердің қалыптың шолуы және түсінуі

  • Бір үлгідегі жұмыс спецификациялардың қалыпың және мазмұның шолу.

  • Жоспарланбаған оқиғалармен жұмыс


Білімдер, дағдылар және құзыреттілік бойынша заттың және талаптың зерттеулер айналымы

Сағаты

Критикалық тұрғылар

1

2 Деңгей


Ашық гипермәтін жүйелеріндегі коммуникацияда және консультациялық процесстерде тиімді қатысу

1. Жұмыс орнында консультациялық процесстерді жасауға көмектесу керек

2. Еңбек қорғау және қауіпсіздік сұрақтары туралы мәліметтерді алуға және ұсынуға көмектесу керек

3. Еңбек қорғау және қауіпсіздігі сұрақтарын көтеру керек

5. Құжаттаманы бітіру және жұмыс орынды тазалау

8. Толық құрастырулар процессін бітіру керек48

Студенттің келесіні жетуге мүмкіндік беретін жұмысты орындауы өте маңызды:

- жұмыс орында еңбек қорғау бойынша басқаруларға консультативтік тетіктерге үлес • Жұмыс орын тәжірибе нормалары, келісімдер, өнеркәсіптік стандарттар, саясат және процедура, еңбек қорғау және қауіпсіздік бойынша лайықты заңдардың білуі
Серверді қою және басқару

1. Серверды қоюға әзірлеу

2. Спецификациялар бойынша серверді қою

3. Серверді күйге келтіру және әкімшілік ету

4. Серверді барлау және сынау

5. Құжаттаманы аяқтау және жұмыс орнын тазарту

8. Толық құрастыру процессінің аяқталуы


32

Студенттің келесіні жетуге мүмкіндік беретін жұмысты орындауы өте маңызды:

 • Серверді қою және күйге келтіру

 • Торлық қосуларды күйге келтіру

 • Желілік операциялық жүйені басқару, пайдаланушы есепке алу, файлды, желілік тізбе және басып шығарулар қызметтерді қоса

 • Резервті көшірмесін алу және қалпына келтірулерді орындау

 • Операциялық жүйені және программалық қамтамасыз етуді жанарту

 • Серверді барлау және сынау

 • Сервердің және желінің бұзықтарың жою .
Шағын кәсіпорындардың филиалдарында желілерде ақаулықтарды қою, жүргізу және жою

1. Желілер деректерінің операцияларының сипаттамасы

2. Кішкентай коммутацияланатын желілерді енгізу

3. Желілік талапты қанағаттандыру үшін IP-Бағыттаудың және IP-Қызметтердің схемаларын енгізу

4. Кішкентай маршрутталатын желілерді енгізу

5. WAN каналды енгізу және тексеру

6. Шағын кәсіпорын филиалдардың желілерінің ақаулықтарың жою

8. Толық тексеру процесстінің аяқталуы
96

Студенттің келесіні жетуге мүмкіндік беретін жұмысты орындауы өте маңызды:

 • Талаптарды қанағаттандыру үшін IP-Мекен-жайлар схемаларын жобалау

 • Желіде өзара әрекеттесуді қамтамасыз ету үшін желілер элементтерің қою, күйге келтіру және сынау

 • Желілік топологияның, хаттамалардың және қауіпсіздік сұрақтарының қолдануы

 • Желінің нақтылы мәселелерінде ақаулықтардың шешімдердін қабылдау және жою.
Шағын сымсыз жергілікті желілерді жасау

1. Клиенттің және техниканың талаптарың растау

2. Сымсыз рұқсат нүктелерің таңдау, қою және күйге келтіру

3. Желіні күйге келтіру

4. Қолданушыларды оқыту

5. Сымсыз желіні бақылау және әкімшілік ету

7. Сымсыз желіні бақылау және әкімшілік ету

8. Толық тексеру процессінің аяқталуы32

Студенттің келесіні жетуге мүмкіндік беретін жұмысты орындауы өте маңызды:

 • Сымсыз желілерді әзірлеу, орындау және тұтыну

 • Сымсыз рұқсаттың нүктелерің қою, күйге келтіру және сынау

 • Спецификациялар бойынша қауіпсіздікті және желілерді сынау

 • Қолданушылардың үйрену материалдарың әзірлеу

 • Сымсыз желілер мәселелерің барлау және шешімі.
Торлық қауіпсіздікті қою, күйге келтіру және тестілеу

1. Қауіпті анықтау үшін желілер қауіпсіздіктерінің осалдықтарын және қауіптерін бағалау

2. Нақтылы қауіптер және әлсіз орындар бойынша жауап шараларды қабылдау

3. Енгізілген қорғаулар жүйелерін сынау және тексеру және орындау

4. Қауіпсіздікті барлау және тұтыну үшін жүйелерді қамтамасыз ету

7. Сымсыз желіні бақылау және әкімшілік ету

8. Толық тексеру процессінің аяқталуы


80

Студенттің келесіні жетуге мүмкіндік беретін жұмысты орындауы өте маңызды:

 • Қауіпсіздіктің қауіптерің, осалдықтарың және тәуекелдерің бағалау және анықтау

 • Қауіптер, осалдық және тәуекелдер бойынша лайықты жауап шараларын анықтау

 • Қауіп немесе тәуекел бойынша жауап шараларды қабылдау

 • Периметрдің қауіпсіздігің қамтамасыз ету үшін желілердің элементтерің қою, күйге келтіру және сынау

 • таңдаулы қауіпсіздік шаралардың функцияларды және орындауды сынау және тексеру

 • Күмәнді әсерлерге желілерді бақыллау және қажеттілік бойынша шараларды қабылдау

 • Мақұлдауға кепілдемелердің өзгерісің қоса, жаңадаң табылған қауіптерді, осалдықты және тәуекелдерді құжаттау.
Жол көрсетушіні қою және күйге келтіру және тестілеу

1. Жол көрсетушіні қоюға әзірлеу

2. Жол көрсетушіні қою және күйге келтіру

3. Жол көрсетушіні сынау және желілерді қайта күйге келтіру

4. Құжаттаманы аяқтау және жұмыс орындарды тазарту

7. Сымсыз желілерді барлау және әкімшілік ету

8. Толық тексеру процессінің аяқталуы


88

Студенттің келесіні жетуге мүмкіндік беретін жұмысты орындауы өте маңызды:

 • Жол көрсетушіні қою бойынша тапсырманы жоспарлау және әзірлеу

 • Клиент спецификацияларын қанағаттандыру үшін жол көрсетушіні таңдау

 • желідегі өзара әрекеттесуді қамтамасыз ету және қағидаттарды қолдану және жол көрсетушінің технологиялары үшін жол көрсетушілерді орнату және сынау

 • Клиент қол қою және қанағаттандыру, аяқтау мәртебесі бойынша есептеу нәтижесі

 • Жол көрсеткіштерді қолдану

 • Жол көрсетушілердің нақтылы мәселелері бойынша шешімдерді қабылдау.
Кәсіпорындардың сымсыз желілерін жасау

1. Клиенттің және торлық техниканың талаптарың растау

2. Қоюға әзірлеу

3. қсат нүктелерің және басқа сымсыз құрылымдарды таңдау, қою және күйге келтіру

4. Антенналарды таңдау, қою және күйге келтіру

5. Сымсыз желілерді қорғау

6. Қолданушыларды оқыту

7. Сымсыз желілерді барлау және әкімшілік ету

8. Толық тексеру процессінің аяқталуы


32

Студенттің келесіні жетуге мүмкіндік беретін жұмысты орындауы өте маңызды:

 • Сымсыз желілерді әзірлеу және тұтыну.
Жұмыс АТ топтарды үйлестіру және тұтыну

1. Команданы құру

2. Команданың үйлестірілуі

3. Командамен жұмыстардың орындалуың шолу және команданың қызметтерің жүргізу
40

Студенттің келесіні жетуге мүмкіндік беретін жұмысты орындауы өте маңызды:

 • Мақсаттарға сәйкестік үшін командаларды үйлестіру

 • Ұйым басқаруларына сәйкестік үшін басымдылық бойынша жұмыс кестелерін орны-орнына қойу керек

 • Жобаның есептеріне қолданудағы және жоспарлаудағы басқаларға басқаруды және кепілдемелерді беру.
Телекоммуникациялық қызметтерге тура рұқсат үшін кабелдерді қою және қосу

 1. Телекоммуникациялық қызметтерге тура рұқсат үшін кабелдерді өткізуге және қосуға әзірлеу

 2. Телекоммуникациялық қызметтерге тура рұқсат үшін кабелдерді өткізу және қосу

 3. Аяқтама және кабелдерді сынау және өткізгіштерді жерге қосу.

 4. Кабелдік жұмыстардың, жазудың және есептеу нәтижесінің аяқталуы.

29

Осы бөлімде құзыреттіліктердің дәлелдері бүтіндік қаралуға тиісті.

Студенттің келесіні жетуге мүмкіндік беретін жұмысты орындауы өте маңызды: • Еңбек қорғау және қауіпсіздік бойынша процедуралардың және тәжірибенің орындалуы, соның ішінде тиімділік өлшемінде және ресми есептеу нәтижесінде көрсетілгендей тәуекелдікті бақылау бойынша шаралардың қолдануы

 • Тиімділік өлшемінде және ресми есептеу нәтижесінде көрсетілгендей, орнықты энергиялар қағидаларың қолдану

 • жұмысқа орналасу мүмкіндігін беретін, дағдылардың лайықты деңгейің көрсету

 • жұмыс орындарда лайықты кемсітушілікке қарсы заңдардың, ережелердің, саясаттың және процедураның орындалумен жұмысты орындау қажет

 • төмендегі нұсқаланған тармақтардан әр түрлі контекстердегі тұрақты өнімділікті көрсету:

 • Көрсетілген мазмұнда суреттеліп айтылғандай, телекоммуникациялық қызметтерге тура рұқсат үшін кабелдерді төсеу және қосу және сол санда:

  • желінің екі құрылымының аяқтамасы және шеткі шара бойынша шығудың және орынның екі әр түрлі түрі

  • ішкі және сыртқы локациялар үшін фасадтың жасалуы және тірек құрылымдарда кабелдердің өткізлуі

  • жоғарыда көрсетілген локациялар бойынша кабелдердің дұрыс қорғалуы

  • Кабелдердің бұзылуларын болдырмау, мысалы басу, жану, бұрау, қабықтардың дөңгелектелуі, кесу, бұрмалау және айналма радиусы

  • қабырға розеткасына және кірудің орналастырылуына қатысты сызбаларды оқу және түсіндіру

  • кабелді тестілеу нәтижелерің өткізу және түсіндіру

  • Стандарттардың және нормалардың дұрыс қолдануы және түсіндіруі

  • Тиісті құжаттарды аяқтау

  • Жоспарланбаған оқиғалармен жұмыс, қажетті білімдерге және дағдыларға арқа сүйеп, лайықты шешімді қабылдау үшін, жоғары көрсетілген элементтермен бүтіндік бағаға салынған
Телекоммуникациялық қызметтерге көптеген рұқсат үшін кабелдерді қою және тұтыну

 1. Кабелді қоюды және тұтынуды әзірлеу.

 2. Кабелді қою және тұтыну.

 3. Аяқтама және кабелдерді сынау және өткізгіштерді жерге қосу.

 4. Кабелдік жұмыстарды, жазуды және есеп беруді аяқтау.

172

Осы бөлімде құзыреттіліктердің дәлелдері бүтіндік қаралуға тиісті.

Студенттің келесіні жетуге мүмкіндік беретін жұмысты орындауы өте маңызды: • Еңбек қорғау және қауіпсіздік бойынша процедуралардың және тәжірибенің орындалуы, соның ішінде тиімділік өлшемінде және ресми есептеу нәтижесінде көрсетілгендей тәуекелдікті бақылау бойынша шаралардың қолдануы

 • Тиімділік өлшемінде және ресми есептеу нәтижесінде көрсетілгендей, орнықты энергиялар қағидаларың қолдану

 • жұмысқа орналасу мүмкіндігін беретін, дағдылардың лайықты деңгейің көрсету

 •  жұмыс орындарда лайықты кемсітушілікке қарсы заңдардың, ережелердің, саясаттың және процедураның орындалумен жұмысты орындау қажет

 • төмендегі нұсқаланған тармақтардан әр түрлі контекстердегі тұрақты өнімділікті көрсету:

  • Көрсетілген мазмұндағыдай суреттеліп айтылған сияқты, телекоммуникациялық қызметтерге сансыз рұқсат үшін кабелді өткізу және қосу және сол санда:

  • Бөлу және шығу орындарында жүйелердің бұқтырмасы және шеткі шара бойынша бір 50 жұп мыс кабел, қоюды жазуды дәл аяқтаумен, сызба деректердің өзгерісімен және формалардың орындалуымен

  • Ішкі және сыртқы локациялар үшін тірек құрылымдарда кабелдерді өткізлу және фасадтың жасалуы

  • Жоғарыда айтылған орындар үшін кабелдерді қорғау

  • Кабелдердің бұзылуларын болдырмау үшін, мысалы басу, жану, бұрау, қабықтың дөңгелектелуі, кесу, бұрмалау және айналма радиусы

  • Кабелдердің орналастырылу жоспарына, розеткалардың орналастырылуына, кабелдерді кодтау жүйесіне және идентификаторларына, үлестірушілердің орналастырылуына қатысты сызбаларды оқу және түсіндіру

  • кабелді тестілеу нәтижелерің өткізу және түсіндіру

  • Стандарттардың және нормалардың дұрыс түсіндірілуі және қолдануы

  • Тиісті құжаттардың аяқталуы

  • Жоспарланбаған оқиғалармен жұмыс, қажетті білімдерге және дағдыларға арқа сүйеп, лайықты шешімді қабылдау үшін, жоғары көрсетілген элементтермен бүтіндік бағаға салынған

Каталог: wp-content -> uploads -> 2017
2017 -> Сабақтың тақырыбы: Көлдер мен өзендер
2017 -> Сундетова Асемгуль Сапаровна Информатика мұғалімі Ақмола обл., Кокшетау қ. Кмм
2017 -> Ақпараттық қауіпсіздік Біліктілік: Ақпаратты сақтау бойынша т
2017 -> Білім беру бағдарламасы мамандық: Жаңартылмалы энергетика, 0903000 Электр энергетикасы (сала бойынша) Біліктілік
2017 -> Сабақтың тақырыбы
2017 -> Бейнежазбаны (avi, mp4 форматында) 27. 03. 2017 дейін жіберу керек (қосымша №2)
2017 -> Қонақ үй бизнесі: мейманхананы/мейрамхананы басқару Біліктілік: Сервис менеджері
2017 -> Бағдарламалау Біліктілік: Техник-бағдарламашы
2017 -> Сабақ негізделген оқу мақсаты (мақсаттары)


Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12
©www.melimde.com 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет
Сабақтың тақырыбы
бойынша жиынтық
жиынтық бағалау
Сабақ тақырыбы
Сабақтың мақсаты
ғылым министрлігі
тоқсан бойынша
бағдарламасына сәйкес
бағалауға арналған
Сабақ жоспары
Реферат тақырыбы
жиынтық бағалауға
сәйкес оқыту
арналған тапсырмалар
Қазақстан республикасы
білім беретін
оқыту мақсаттары
бағалау тапсырмалары
республикасы білім
Жалпы ережелер
жиынтық бағалаудың
рсетілетін қызмет
бекіту туралы
тоқсанға арналған
Қазақстан тарихы
мерзімді жоспар
Қазақстан республикасының
арналған жиынтық
қызмет стандарты
болып табылады
жалпы білім
арналған әдістемелік
Мектепке дейінгі
оқыту әдістемесі
бағалаудың тапсырмалары
Қазақ әдебиеті
пәнінен тоқсанға
Инклюзивті білім
нтізбелік тақырыптық
Зертханалық жұмыс
Әдістемелік кешені
білім берудің
республикасының білім
туралы жалпы
Қазақстанның қазіргі
Қысқа мерзімді
Жұмыс бағдарламасы
атындағы жалпы
қазақ тілінде
қазіргі заман
туралы хабарландыру