Оқушылардың зерттеу қызметінің түрлерін, әдістері мен тәсілдерін анықтау; -сәттілік кезеңдері мен рефлексия қалыптастыруДата15.01.2017
өлшемі375.5 Kb.
#87

 • -шеберлік сыныпқа қатысушыларды оқушылардың зерттеу қызметінің негізгі теориялық мазмұнымен таныстыру;

 • -оқушылардың зерттеу қызметінің түрлерін, әдістері мен тәсілдерін анықтау;

 • -сәттілік кезеңдері мен рефлексия қалыптастыру;

 • -шебер мен қатысушылар арасында тығыз байланыс орнату;

 • -шығармашыл педагогикалық қызметінің жеке стилін қалыптастыру.

 • «Бүкіл азаматтың келешегі-жас жеткіншектердің қандай идеал негізінде тәрбиеленіп, қалай өсуіне, кемелденуіне байланысты» Ғ. МүсіреповЕлбасының «Қазақстан жолы – 2050: Бір мақсат, бір мүдде, бір болашақ» атты кезекті Жолдауы– еліміздің дамыған отыз елдің қатарына кіру жолындағы міндеттер мен тапсырмаларды айқындап берді.

 • Елбасының «Қазақстан жолы – 2050: Бір мақсат, бір мүдде, бір болашақ» атты кезекті Жолдауы– еліміздің дамыған отыз елдің қатарына кіру жолындағы міндеттер мен тапсырмаларды айқындап берді.

 •  Заманауи бағдарламалар мен оқыту әдістемелерін, білікті мамандар ұсынудың маңызы зор екендігін, сонымен қатар Қазақстан тарихына енетін 10 креативті идеяларының бірі: иновациялар мен ғылым деген.

 • Заманауи бағдарламалар мен оқыту әдістемелерін, білікті мамандар ұсынудың маңызы зор екендігін, сонымен қатар Қазақстан тарихына енетін 10 креативті идеяларының бірі: иновациялар мен ғылым деген.

 • Білім - барлық уақытта жоғары құндылықтардың бірі бол-ған. Тек білімді, сауатты адам ғана келешек тізгінін қолы-на ала алады. Осыны ескере отырып Елбасы өз Жолда-уында Қазақстан Республикасының Білім беру жүйесін әрі қарай дамыту, жетілдіру жоспарын құрып, көптеген мақ-саттарда көздеп отыр. Олар: инженерлік білім беруді және заманауи техникалық мамандықтар жүйесін дамыту, оқы-ту әдістемелерін жаңғырту, елімізге қажетті технологиялар трансферті мен оларды қолдану үшін мамандарды оқыту

Гуманды қарым-қатынас орнатудың маңызы ерекше. Оқушының жеке басы деген ықыластан, оқушыға жаны ашудан оған көмек көрсетуден, оның пікірін, даму ерекшелігін, жағдайларын сыйлаудан, оқушының білімді меңгеруі іс -әрекетіне деген жоғары талаптан, оның жеке басының дамуына қамқорлық жасаудан құралады. Оқушылар алдымен мұғалімнің қасиеттерін көріпоған еріксіз еліктей бастайды, бірте-бірте өз бойларынан да осы қасиеттерді тәрбиелей бастайды

 • Гуманды қарым-қатынас орнатудың маңызы ерекше. Оқушының жеке басы деген ықыластан, оқушыға жаны ашудан оған көмек көрсетуден, оның пікірін, даму ерекшелігін, жағдайларын сыйлаудан, оқушының білімді меңгеруі іс -әрекетіне деген жоғары талаптан, оның жеке басының дамуына қамқорлық жасаудан құралады. Оқушылар алдымен мұғалімнің қасиеттерін көріпоған еріксіз еліктей бастайды, бірте-бірте өз бойларынан да осы қасиеттерді тәрбиелей бастайдынегізгі құзыреттіліктер-күнделікті, кәсіби немесе әлеуметтік өмірлік жағдайларда қолданатын өмірдегі әралуан проблемеларды шешуге мүмкіндік беретін білім, шеберлік, дағды, қабілет жиынтығы;

 • негізгі құзыреттіліктер-күнделікті, кәсіби немесе әлеуметтік өмірлік жағдайларда қолданатын өмірдегі әралуан проблемеларды шешуге мүмкіндік беретін білім, шеберлік, дағды, қабілет жиынтығы;

 • құзыреттілік тәсіл-стандарт талаптарына сәйкес оқу-тәрбиелеу процесін өз бетімен ұйымдастыру, педагогикалық әдіс-тәсілдерді таңдау.Білім алушылардың дайындық деңгейі үш аспект бойынша бағаланады:       1) тұлғалық нәтижелер;       2) жүйелік-әрекеттік нәтижелер;       3) пәндік нәтижелер. Тұлғалық нәтижелер білім алушының тәрбиелілігі, әлеуметтенуі, рухани-адамгершілік, шығармашылық және дене дамуы деңгейінің психологиялық-педагогикалық мониторингісі түрінде бағаланып, оның портфолиосына жинақталады.

 • Білім алушылардың дайындық деңгейі үш аспект бойынша бағаланады:       1) тұлғалық нәтижелер;       2) жүйелік-әрекеттік нәтижелер;       3) пәндік нәтижелер. Тұлғалық нәтижелер білім алушының тәрбиелілігі, әлеуметтенуі, рухани-адамгершілік, шығармашылық және дене дамуы деңгейінің психологиялық-педагогикалық мониторингісі түрінде бағаланып, оның портфолиосына жинақталады.Жүйелік-әрекеттік нәтижелер:       1) адамзат қоғамының өркендеуі үшін ғылыми жетістіктерді пайдалану аясы мен ғылым негіздері бойынша жүйелі білімін меңгеруінен;       2) ғылыми ақпаратты талдай, өңдей, жинақтай және қолдана білуінен;       3) таным, жобалау, құрастыру, зерттеу және шығармашылықпен қолдану әдістерін меңгеруінен;       4) заманауи ақпараттық-коммуникациялық технологияларды меңгеруінен;       5) жоғары деңгейдегі коммуникативтік қабілеттілігі мен көптілді мәдениеттілігінен көрініс табады.

 • Жүйелік-әрекеттік нәтижелер:       1) адамзат қоғамының өркендеуі үшін ғылыми жетістіктерді пайдалану аясы мен ғылым негіздері бойынша жүйелі білімін меңгеруінен;       2) ғылыми ақпаратты талдай, өңдей, жинақтай және қолдана білуінен;       3) таным, жобалау, құрастыру, зерттеу және шығармашылықпен қолдану әдістерін меңгеруінен;       4) заманауи ақпараттық-коммуникациялық технологияларды меңгеруінен;       5) жоғары деңгейдегі коммуникативтік қабілеттілігі мен көптілді мәдениеттілігінен көрініс табады.    Жүйелік-әрекеттік нәтижелер білім алушының пәндік олимпиадалар, таңдау курстары, шығармашылық оқу жобалары, сондай-ақ зерттеу жұмыстарының басқа да түрлері бойынша қол жеткізген жетістіктерімен анықталады, оның портфолиосына жинақталады.

 •     Жүйелік-әрекеттік нәтижелер білім алушының пәндік олимпиадалар, таңдау курстары, шығармашылық оқу жобалары, сондай-ақ зерттеу жұмыстарының басқа да түрлері бойынша қол жеткізген жетістіктерімен анықталады, оның портфолиосына жинақталады.

 •       Пәндік нәтижелер білім алушылардың білімнің базалық мазмұнын меңгеруі барысында білімдік және іс-әрекеттік дайындығынан көрінеді делінген.Қазіргі таңда оқушыдан өздігінен мәселерді шешіп қана қоймай,жаңа білімдерін стандартты емес жағдайларда қолдану, ақпарат кеңістігінде тиімді жұмыс істеу, қарым-қатынас орнату, өз жетістігін нақты бағалау, зерттеу қызметінің технологиясына сүйеніп құзыреттілігін қалыптастыру талап етілуде. Практикада мәселелік оқыту, іздену, зерттеу, эвристикалық оқыту әдістері тиімді болуда. Оқушылардың зерттеу біліктілігі мен дағдысын дамыту нақты мақсаттарға жетуге көмектеседі.

 • Қазіргі таңда оқушыдан өздігінен мәселерді шешіп қана қоймай,жаңа білімдерін стандартты емес жағдайларда қолдану, ақпарат кеңістігінде тиімді жұмыс істеу, қарым-қатынас орнату, өз жетістігін нақты бағалау, зерттеу қызметінің технологиясына сүйеніп құзыреттілігін қалыптастыру талап етілуде. Практикада мәселелік оқыту, іздену, зерттеу, эвристикалық оқыту әдістері тиімді болуда. Оқушылардың зерттеу біліктілігі мен дағдысын дамыту нақты мақсаттарға жетуге көмектеседі.

 • Оқушының бұл қызметке дайындық сатысында оның қызығушылығын ескерген жөн.Мұғалімнің міндеті- сабақта ғылымды танудың барлық тәсілдерін: салыстыру мен сәйкестендіру, талдау мен синтез, қорытындылау мен нақтылау, оқушыларды жаңашылдыққа сүйсіндіру, зерттеуді дамыту мен шығармашылығын қалыптастыруда аз уақыт бірлігінде оқу міндеттерін жүйелі түрде күрделендіру болып табылады. Танымдық дамуы- оқушыда ғылыми әлем кеңістігінің қалыптасуы. Ол әлемде өзін тануы жатады.

 • Мұғалімнің міндеті- сабақта ғылымды танудың барлық тәсілдерін: салыстыру мен сәйкестендіру, талдау мен синтез, қорытындылау мен нақтылау, оқушыларды жаңашылдыққа сүйсіндіру, зерттеуді дамыту мен шығармашылығын қалыптастыруда аз уақыт бірлігінде оқу міндеттерін жүйелі түрде күрделендіру болып табылады. Танымдық дамуы- оқушыда ғылыми әлем кеңістігінің қалыптасуы. Ол әлемде өзін тануы жатады.

 • Оқушылардың ғылыми қызметі- танымдық белсенді ой қызметінің дамыту нәтижесінде жаңа білім алуы. Оқушылардың ғылыми зерттеу қызметін сабақтарда, сабақтан тыс ұйымдастыруға болады.

1-ші қадам. Оқушыны субьект негізінде тиімді оқыту

 • 1-ші қадам. Оқушыны субьект негізінде тиімді оқыту

 • Сыныптың сапалық құрамын білу.

 • Педагогикалық жұмыстың негізгі міндеттері:

 • -өздігінен ізденіс, таңдау, ақпараттарды талдау мен қолдануды үйрету;

 • -өздігінен бақылау біліктілігін қалыптастыру;

 • -оқушыны сыни көзқарасын, рефлексивті қабілеттерін қалыптастыруға бағыттау;

 • -топта жұмыс жүргізуін қалыптастыру2-ші қадам. Шебердің жұмыс жүйесі

 • 2-ші қадам. Шебердің жұмыс жүйесі

 • Оқушылардың жоба зерттеу қызметін сабақтарда және сабақтан тыс уақытта дамытуда негізгі құраушылар ретінде танымдық қызметінің болуына жағдайлар тудыру енгізіледі:

 • -Сыныпта достық пен жақсы оң қарым-қатынас орнатылады;

 • - әр оқушыға сәттілік жағдайын тудыру;

 • -оқушы белсенді және ұжымдық қызметке енгізу;

 • - оқу материалын оқытуда қызықты, стандартты емес жағдайларды, мәселелік жағдаяттарды қолдану;

 • -оқу материалының практикалық-бағыттылығы

 • Сабақтың белгілі кезеңінде тиімді әдістерді қолдану шеберлігін машықтандару.Оқыту әдістері: қажетті ақпарат алуда өздігінен іздену;

 • Оқыту әдістері: қажетті ақпарат алуда өздігінен іздену;

 • -жобалау әдісі;

 • -тестілеу;

 • -әртүрлі материалдарды әртүрлі оқушының білуі;

 • -оқыту үрдісі кезінде шығармашылық қызметі: пікірталас, еңбек өнімін өздігінен жасау, оқу –зерттеу жобаларынымен жұмыс және т.б

 • - эвристикалық қызметі: миға шабуыл және т.б.

 • Инверсия әдісі:мшығармашылық есептерді талдау,синтез, нақтылық пен абстрактылық негізінде шешу;

 • -эмпатия әдісі;

 • мәселелік оқыту

 • СТО стратегияларын қолдану

 • Блумм таксономиясын қолдануОқушы қызметін ұйымдастыру формалары:

 • Оқушы қызметін ұйымдастыру формалары:

 • ұжымдық

 • жеке

 • топтық

 • Сабақтың формалары мен әдістері:

 • Пресс-конференция;

 • -семинар және диспут;

 • Ойын;

 • Оқушылардың баяндама, рефераттар дайындауда өздігінен зерттеу жұмыстары;

 • саяхат;

 • практикалық жұмыс;

 • өздік жұмыс;Ғылыми жобаның тақырыбын таңдау оңайға соқпайтыны бәрімізге белгілі.Тақырып ата-ана немесе мұғалімнің жетекшілігімен таңдалады. Көбінесе реферативті тақырыптар таңдалынады.

 • Ғылыми жобаның тақырыбын таңдау оңайға соқпайтыны бәрімізге белгілі.Тақырып ата-ана немесе мұғалімнің жетекшілігімен таңдалады. Көбінесе реферативті тақырыптар таңдалынады.

 • Оқушыларға мақсат пен міндеттерді қоюда, зерттеу пәні мен обьектісін анықтауда, зерттеу әдістерін таңдауда, тәжірибе жүргізуде, материалды сұрыптап құруда, табылған материалдың таұырып пен зерттеу мақсатына сәйкестігін ашуда қиыншылықтар туындайды.

 • Оқушыға ғылыми тану жолын көрсету және оның қадамдарын меңгерту.Тақырып, мақсат, міндеттерді айқындауда, жұмыстың жүргізілуіне талдау кезінде ғылыми жобаның барлық кезеңдерінде педагогикалық басшылық қажеті белгілі.Ғылыми зерттеу жұмыстарының кезеңдері

 • Ғылыми зерттеу жұмыстарының кезеңдері

 • Тақырып-мәселелердің өзіне тән сипатын көрсетеді, тақырыпта қысқа формада құрылған, айқын бір мағыналы, дәл, жарнамалық мәселелерді шешу әдістері болады.

 • Зерттеу жұмысының жоспарын құру бұл тақырып бойынша жқмыс жасауға және зерттеудің барсында қойылған тапсырмаларды шешуге жол көрсетеді.

 • Зерттеу жұмысын жүргізу кезеңдері: зерттеу күнделігін жүргізу

 •  

 • Зерттеу күнделігі оқушылардың тақырыпты таңдаған күнінен басталады, әдебиеттермен жұмыс жасайды және жобаны рәсімдеу мен қажетті құжаттарды дайындау кезінде аяқталады.

 • Зерттеу күнделігіне автордың барлық істеген жұмыстары көрсетілуі керек.Күнделіктің бет парағы былай толтырылады:

 • Күнделіктің бет парағы былай толтырылады:

 • Ғылыми зерттеу күнделігі

 • Зерттеу тақырыбы:____________________

 • Оқушының тегі-аты:_________________

 • Мектеп, сынып:___________________

 • Ғылыми жетекшінің аты-тег, әкесінің аты___________

 • Бет парақта мектеп мөрі мен мүдірдің қолы болу керек. Күнделікті негізгі бөлімінде оқушының істеген жұмыстары кезең кезеңімен сипатталады және ол төмендегідей болады:

 • Жұмыс мазмұны

 • Зерттеу әдістері

 • Ескерту

 •  

 • Ғылыми жетекші күнделіктің мазмұнымен танысу керек және оның әр бетіне қолын қою керек.Алынған мәліметтерді өңдеу, ғылыми зерттеулер мен ұсынымдар қорытындыларын рәсімдеу

 • Алынған мәліметтерді өңдеу, ғылыми зерттеулер мен ұсынымдар қорытындыларын рәсімдеу

 • Ғылыми жобаны рәсімдеу

 • Ол бірқатар талаптарды сақтай отырып жүргізіледі:

  • Ғылыми жобада:
 • –бет парақ;

 • -мазмұны;

 • -кіріспе;

 • -теориялық бөлімі;

 • -зерттеу бөлімі;

 • -қорытынды;

 • -пайдаланған әдебиеттер тізмі;

 • -қосымша ( егер қажет болса) болу керек.

 • Оқушының ғылыми жобасы ұқыпты орындалу керек және әдемі рәсімделу керек.Ғылыми жобаға келесі құжаттамалар қоса тіркеледі:

  • Ғылыми жобаға келесі құжаттамалар қоса тіркеледі:
 • –аннотация-қазақ, орыс және ағылшын тілдерінде;

 • -Жетекші:(аты-жөні толығымен,пәні, мектебі, қаласы);

 •  

 • Кеңесші: (аты-жөні толығымен, дәрежесі, оқу орын, қаласы)

 •  

 •  Каталог: uploads -> doc -> 091a
doc -> Книга-Book Кітап-книга-Book Бет- страница Ұяшық- ячейка Диаграмма-диаграмма Кесте-таблица Формула-формула
doc -> 1. Microsoft Excel – электрондық кестесін қалай ашамыз?
doc -> Тақырыбы: 10-сыныпта өткенді қайталау
doc -> Деңгейлік тапсырмалар беру
doc -> Өтетін орны: Мектептің спорт залы. Өтетін уақыты: 01. 12. 15. Жабдықталуы
doc -> Педагогикалық технологияны жобалау-дың әдіснамасы. Ақпараттық, инновация-лық, оқыту, педагогикалық технология-лар
doc -> I. Бәйге. ( сұрақ-жауап)
091a -> Тақырыбы: «Керқұла атты Кендебай» ертегісі. 5сынып Сабақтың мақсаты
091a -> Сабақтың тақырыбы Тақырыптық композиция «портрет». Мақсаты
091a -> Сабақтың тақырыбы: Ғ. Мүсірепов «Ұлпан» романы, кейіпкерлер бейнесі Сабақтың мақсаты


Достарыңызбен бөлісу:
©www.melimde.com 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет
Сабақтың тақырыбы
бойынша жиынтық
жиынтық бағалау
Сабақ тақырыбы
Сабақтың мақсаты
ғылым министрлігі
тоқсан бойынша
бағдарламасына сәйкес
бағалауға арналған
Сабақ жоспары
Реферат тақырыбы
жиынтық бағалауға
сәйкес оқыту
арналған тапсырмалар
Қазақстан республикасы
білім беретін
оқыту мақсаттары
бағалау тапсырмалары
рсетілетін қызмет
Жалпы ережелер
жиынтық бағалаудың
республикасы білім
бекіту туралы
тоқсанға арналған
Қазақстан тарихы
Қазақстан республикасының
мерзімді жоспар
арналған жиынтық
қызмет стандарты
болып табылады
арналған әдістемелік
жалпы білім
бағалаудың тапсырмалары
Мектепке дейінгі
оқыту әдістемесі
Қазақ әдебиеті
пәнінен тоқсанға
нтізбелік тақырыптық
Зертханалық жұмыс
Инклюзивті білім
Әдістемелік кешені
республикасының білім
білім берудің
туралы жалпы
Қазақстанның қазіргі
Қысқа мерзімді
Жұмыс бағдарламасы
қазақ тілінде
туралы хабарландыру
қазіргі заман
атындағы жалпы