Сабақтардың мақсаттары Оқу мақсаттары Сағат саны Мерзімі ЕскертпеДата10.01.2021
өлшемі37.62 Kb.
#38994
түріСабақ
Байланысты:
7 кл КТП
7 кл КТП, 7 кл КТП, 7 кл КТП, 7 кл КТП, 7 кл КТП, 7 кл КТП, 7 кл КТП, 7 кл КТП

Физика 7 сынып

(барлығы 68 сағат, аптасына 2 сағат)


Ауыспалы тақырып

Сабақтардың мақсаттары

Оқу мақсаттары

Сағат

саны


МерзіміЕскертпе

1-тоқсан


1

Физика – табиғат туралы ғылым


Физика – табиғат туралы ғылым

7.1.1.1 – Физикалық құбылыстарға мысалдар келтіру

1

02.09.2020
2

Табиғатты зерттеудің ғылыми әдістері

7.1.1.2 – табиғатты зерттеудің ғылыми әдістерін ажырату

1

07.09.2020
3

Физикалық шамалар мен өлшеулер


Халықаралық бірліктер жүйесі (SI)

Скаляр және векторлық физикалық шамалар7.1.2.1 – физикалық шамаларды олардың SI- жүйесіндегі өлшем бірліктерімен сәйкестендіру.

7.1.2.2 – скаляр және векторлық физикалық шамалар ажырату және мысалдар келтіру1

09.09.2020
4

Өлшеулер мен есептеулердің дәлдігі.

Үлкен және кіші сандарды ықшамдап жазу. №1 зертханалық жұмыс. «Кішкентай денелердің өлшемін анықтау»7.1.2.3 – үлкен және кіші сандарды жазған кезде еселік және үлестік қосымшаларды білу және қолдану: микро (μ), милли (m), санти (c), деци (d), кило (k) және мега (M);

7.1.3.2 – кішкентай денелердің өлшемін қатарлау әдісі арқылы анықтау;

7.1.3.3 – физика кабинетінде қауіпсіздік ережелерін білу және сақтау


1

14.09.20
5

2-зертханалық жұмысФизикалық шамаларды өлшеу»


7.1.3.1 – дененің ұзындығын, көлемін, температурасын және уақытты өлшеу, өлшеу нәтижелерін аспаптардың қателіктерін есепке ала отырып жазу;

7.1.3.3 – физика кабинетінде қауіпсіздік ережелерін білу және сақтау1

16.09.20
6

1 Практикалық жұмыс


7.1.2.3 – Үлкен және кіші сандарды жазған кезде еселік және үлестік қосымшаларды білу және есептер шығарғанда қолдана білу

1

21.09.20
7

Механикалық қозғалыс


Механикалық қозғалыс және оның сипаттамасы

Санақ жүйесі7.2.1.1 – келесі терминдердің физикалық мағынасын түсіндіру – материялық нүкте, санақ жүйесі, қозғалыстың салыстырма-лылығы, траектория, жол, орын ауыстыру

1

23.09.20
8

Механикалық қозғалыс және оның сипаттамасы

Санақ жүйесі7.2.1.1 – келесі терминдердің физикалық мағынасын түсіндіру – материялық нүкте, санақ жүйесі, қозғалыстың салыстырма-лылығы, траектория, жол, орын ауыстыру

1

28.09.20
9

Қозғалыстың салыстырмалылығы

7.2.1.2 – механикалық қозғалыстың салыстырмалылығына мысалдар келтіру

1

30.09.20
10

Түзусызықты бірқалыпты және бірқалыпсыз қозғалыстар

7.2.1.3 – түзу сызықты бірқалыпты қозғалыс пен бірқалыпсыз қозғалысты ажырата білу

1

05.10.20
11

Жылдамдық және орташа жылдамдықты есептеу

7.2.1.4 – қозғалыстағы дененің жылдам-дығы мен орташа жылдамдығын есептеу

1

07.10.20
12

2 Практикалық жұмыс.

Сапалы және сандық есептер шығару


БЖБ

7.2.1.3 – түзу сызықты бірқалыпты қозғалыс пен бірқалыпсыз қозғалысты ажырата білу

7.2.1.4 – қозғалыстағы дененің жылдам-дығы мен орташа жылдамдығын есептеу1

12.10.20

№119 бұйрық

13

Әртүрлі механикалық қозғалыстардың графиктері


7.2.1.5 – s -тің t-ға тәуелділік графигін тұрғызуда координаталар осьтерінде және кестелерде өлшем бірліктерін дұрыс белгілеу;

1

14.10.20
14

Әртүрлі механикалық қозғалыстардың графиктері

7.2.1.5 – s -тің t-ға тәуелділік графигін тұрғызуда координаталар осьтерінде және кестелерде өлшем бірліктерін дұрыс белгілеу;

1

19.10.20
15

Әртүрлі механикалық қозғалыстардың графиктері


7.2.1.5 – s -тің t-ға тәуелділік графигін тұрғызуда координаталар осьтерінде және кестелерде өлшем бірліктерін дұрыс белгілеу;


1

21.10.20
16

Әртүрлі механикалық қозғалыстардың графиктері

Практикалық жұмыс №3.


7.2.1.6 – дененің орын ауыстыруының уақытқа тәуелділік графигінен келесі жағдайларды анықтау:

(1) дененің тыныштық күйін,

(2) тұрақты жылдамдықпен қозғалысын;

7.2.1.7 – бірқалыпты қозғалған дененің орын ауыстыруының уақытқа тәуелділік графигінен жылдамдығын анықтау1

26.10.20
17
1 Тоқсандық жиынтық бағалау

1

28.10.20

№121 бұйрық

18
Практикалық жұмыс №4


7.2.1.4 – қозғалыстағы дененің жылдам-дығы мен орташа жылдамдығын есептеу

7.2.1.6 – дененің орын ауыстыруының уақытқа тәуелділік графигінен келесі жағдайларды анықтау:

(1) дененің тыныштық күйін,

(2) тұрақты жылдамдықпен қозғалысын;

7.2.1.7 – бірқалыпты қозғалған дененің орын ауыстыруының уақытқа тәуелділік графигінен жылдамдығын анықтау


1

02.10.20
19
Қайталау
1

04.10.202-тоқсан


1

Тығыздық


Масса және денелердің массасын өлшеу

7.2.2.11 – электронды, серіппелі, иінді таразылардың көмегімен дененің массасын өлшеу

1

16.11.20
2

Дұрыс және дұрыс емес пішінді денелердің көлемін өлшеу7.2.2.12 – әртүрлі пішіндегі қатты дененің немесе сұйықтың көлемін өлшеу үшін өлшеуіш цилиндрді (мензурка) қолдану


1

18.11.20
3

Дұрыс және дұрыс емес пішінді денелердің көлемін өлшеу

Практикалық жұмыс №5


7.2.2.12 – Әр түрлі денелердің массалары мен көлемдерін есептер шығаруда қолдану.

1

23.11.20
4

Заттың тығыздығы және тығыздықтың өлшем бірлігі.

3 зертханалық жұмыс. «Сұйықтар мен қатты денелердің тығыздығын анықтау»7.2.2.13 – тығыздықтың физикалық мағынасын түсіндіру;

7.2.2.14 – сұйықтар мен қатты денелердің тығыздығын тәжірибе арқылы анықтау;

7.1.3.3 – физика кабинетінде қауіпсіздік ережелерін білу және сақтау


1

25.11.20
5

Тығыздықты есептеу

Практикалық жұмыс №6


7.2.2.15 – тығыздықтың формуласын есептер шығаруда қолдану

1

30.11.20
6

Денелердің өзара әрекеттесуі

Инерция құбылысы


7.2.2.1 – инерция құбылысын түсіндіру және мысалдар келтіру


1

02.12.20
7

Күш

Практикалық жұмыс №7
БЖБ


7.2.2.2 – күнделікті өмірден күштердің әрекет етуіне мысалдар келтіру

1

07.12.20
8

Тартылыс құбылысы және ауырлық күші. Салмақ Практикалық жұмыс №8


7.2.2.2 – күнделікті өмірден күштердің әрекет етуіне мысалдар келтіру

7.2.2.10 – масса, салмақ және ауырлық күші ұғымдарын ажырату1

07.12.20
09.12.20

16.12.20

№123-ө бұйрық9

4 зертханалық жұмыс. «Серпімді деформацияларды зерделеу»

7.2.2.4 – серпімділік күшінің серіппенің ұзаруына тәуелділік графигінен қатаңдық коэффициентін анықтау;

7.1.3.3 – физика кабинетінде қауіпсіздік ережелерін білу және сақта1

09.12.20

09.12.20


16.12.20

/№123-ө бұйрық/
10

Деформация. Серпімділік күші

Гук заңы


Практикалық жұмыс №9


7.2.2.3 – пластикалық және серпімді деформацияларды ажырату, мысалдар келтіру

7.2.2.5 – Гук заңының формуласы бойынша серпімділік күшін есептеу1

14.12.20
11

Үйкеліс күші.

Үйкеліс әрекетін техникада ескеру

5 зертханалық жұмыс. «Сырғанау үйкеліс күшін зерттеу»


7.2.2.6 – тыныштық, домалау және сырғанау үйкелістерін сипаттау;

7.2.2.7 – үйкеліс күшінің пайдасы мен зиянына мысалдар келтіру

7.2.2.6 – тыныштық, домалау және сырғанау үйкелістерін сипаттау;

7.2.2.7 – үйкеліс күшінің пайдасы мен зиянына мысалдар келтіру

7.1.3.3 – физика кабинетінде қауіпсіздік ережелерін білу және сақтау


1

21.12.20
12

Бір түзу бойымен денеге әрекет еткен күштерді қосу

Практикалық жұмыс №10


7.2.2.8 – күштерді берілген масштабта графикалық түрде көрсету;

7.2.2.9 – денеге әсер ететін және бір түзудің бойымен бағытталған күштердің тең әрекетті күшінің модулі мен бағытын анықтау1

23.12.20
13

2 Тоқсандық жиынтық бағалау
1

28.12.20
14

Қайталау
1

30.12.203-тоқсан


1

Қысым


Газдардың, сұйықтар және қатты денелердің молекулалық құрылымы

7.3.1.1 – заттардың молекулалық құрылысы негізінде, газдардың, сұйықтар мен қатты денелердің құрылымын сипаттау

12

Қатты денелердегі қысым

7.3.1.2 – қысымның физикалық мағынасын түсіндіру және өзгерту әдістерін сипаттау;

7.3.1.3 – есептер шығаруда қатты дененің қысымының формуласын қолдану13

Практикалық жұмыс №11

Сапалы және сандық есептер шығару7.3.1.3 – есептер шығаруда қатты дененің қысымының формуласын қолдану

14

Сұйықтар мен газдардағы қысым, Паскаль заңы


7.3.1.4 – газ қысымын молекулалық құрылым негізінде түсіндіру;

7.3.1.5 – сұйықтардағы гидростатикалық қысымның формуласын шығару және оны есептер шығаруда қолдану15

Практикалық жұмыс №12

Сапалы және сандық есептер шығару
7.3.1.4 – газ қысымын молекулалық құрылым негізінде түсіндіру;

7.3.1.5 – сұйықтардағы гидростатикалық қысымның формуласын шығару және оны есептер шығаруда қолдану16

Қатынас ыдыстар

7.3.1.6 – қатынас ыдыстарды қолдануға мысалдар келтіру

17

Гидравликалық машиналар


7.3.1.7 – гидравликалық машиналардың жұмыс істеу принципін сипаттау;

7.3.1.8 – гидравликалық машиналарды қолдану кезіндегі күштен ұтысты есептеу18

Практикалық жұмыс №13

Сапалы және сандық есептер шығару7.3.1.8 – гидравликалық машиналарды қолдану кезіндегі күштен ұтысты есептеу

19

Атмосфералық қысым. Атмосфералық қысымды өлшеу

7.3.1.9 – атмосфералық қысымның табиғатын түсіндіру және оны өлшеудің әдістерін ұсыну

110

Практикалық жұмыс №14

Сапалы және сандық есептер шығару
7.3.1.9 – атмосфералық қысымның табиғатын түсіндіру және оны өлшеудің әдістерін ұсыну

141

Манометрлер. Сорғылар

7.3.1.10 – манометр мен сорғылардың жұмыс істеу принципін сипаттау

142

6 зертханалық жұмыс. «Архимед заңын зерделеу»

7.3.1.11 – кері итеруші күшті анықтау және оның сұйыққа батырылған дененің көлеміне тәуелділігін зерттеу;

7.1.3.3 – физика кабинетінде қауіпсіздік ережелерін білу және сақтау143

Кері итеруші күш


7.3.1.12 – сұйықтар мен газдардағы кері итеруші күштің табиғатын түсіндіру;

7.3.1.13 – есептер шығаруда Архимед заңын қолдану144

Практикалық жұмыс №15

Сапалы және сандық есептер шығаруБЖБ

7.3.1.12 – сұйықтар мен газдардағы кері итеруші күштің табиғатын түсіндіру;

7.3.1.13 – есептер шығаруда Архимед заңын қолдану145

7 зертханалық жұмыс. «Дененің сұйықта жүзу шарттарын анықтау»

7.3.1.14 – дененің сұйықта жүзу шарттарын зерттеу;

7.1.3.3 – физика кабинетінде қауіпсіздік ережелерін білу және сақтау146
Практикалық жұмыс №16

Сапалы және сандық есептер шығару7.3.1.12 – сұйықтар мен газдардағы кері итеруші күштің табиғатын түсіндіру;

7.3.1.13 – есептер шығаруда Архимед заңын қолдану147

Жұмыс және қуатМеханикалық жұмыс


7.2.3.1 – механикалық жұмыс ұғымының физикалық мағынасын түсіндіру;

7.2.3.8 – механикалық жұмыс формуласын есептер шығаруда қолдану148

3 Тоқсандық жиынтық бағалау


149

Қуат

7.2.3.7 – қуат ұғымының физикалық мағынасын түсіндіру;

7.2.3.8 – механикалық қуаттың формуласын есептер шығаруда қолдану150

Практикалық жұмыс №17

Сапалы және сандық есептер шығару
7.2.3.8 – механикалық жұмыс, қуаттың формуласын есептер шығаруда қолдану


1


4-тоқсан1

51

Энергия


Кинетикалық энергия.


7.2.3.2 – механикалық энергияның екі түрін ажырату;

7.2.3.3 – кинетикалық энергия формуласын есептер шығаруда қолдану;
152

Потенциалдық энергия


7.2.3.2 – механикалық энергияның екі түрін ажырату;

7.2.3.4 – жоғары көтерілген дене үшін потенциалдық энергияның формуласын қолдану153

Энергияның сақталуы және айналуы

Практикалық жұмыс №18

Сапалы және сандық есептер шығару7.2.3.5 – энергияның түрленуіне мысалдар келтіру;

7.2.3.6 – механикалық энергияның сақталу заңын есептер шығаруда қолдану154

Практикалық жұмыс№19

Сапалы және сандық есептер шығару
7.2.3.2 – механикалық энергияның екі түрін ажырату;

7.2.3.5 – энергияның түрленуіне мысалдар келтіру;

7.2.3.6 – механикалық энергияның сақталу заңын есептер шығаруда қолдану


155

Күш моменті


Жай механизмдер


7.2.4.1 – «Механиканың алтын ережесін» тұжырымдау және қарапайым механизмдердің қолданылуына мысалдар келтіру;

7.2.4.2 – күш моменті ұғымының физикалық мағынасын түсіндіру156

Дененің массалық центрі

8 зертханалық жұмыс.«Жазық фигураның массалар центрін анықтау»

7.2.4.3 – жазық фигураның массалық центрін тәжірибеде анықтау

7.1.3.3 – физика кабинетінде қауіпсіздік ережелерін білу және сақтау157

9 зертханалық жұмыс. «Иіндіктің тепе-теңдік шарттарын анықтау»

7.2.4.5 – тәжірибеде иіндіктің тепе-теңдік шарттарын анықтау;

7.1.3.3 – физика кабинетінде қауіпсіздік ережелерін білу және сақтау158

Иіндіктің тепе-теңдік шарты


7.2.4.4 – тепе-теңдікте тұрған денелер үшін күш моменттер ережесін тұжырымдау және есептер шығаруда қолдану

159

Пайдалы әрекет коэффициенті


7.2.4.4 – тепе-теңдікте тұрған денелер үшін күш моменттер ережесін тұжырымдау және есептер шығаруда қолдану

160

10 зертханалық жұмыс. «Көлбеу жазықтықтың пайдалы әрекет коэффициентін анықтау»


7.2.4.6 – көлбеу жазықтықтың пайдалы әрекет коэффициентін тәжірибеде анықтау;

7.1.3.3 – физика кабинетінде қауіпсіздік ережелерін білу және сақтау161
Практикалық жұмыс №21

Сапалы және сандық есептер шығаруБЖБ

7.2.4.4 – тепе-теңдікте тұрған денелер үшін күш моменттер ережесін тұжырымдау және есептер шығаруда қолдану

7.2.4.6 – көлбеу жазықтықтың пайдалы әрекет коэффициентін тәжірибеде анықтау;162

Жер және Ғарыш


Аспан денелері туралы ғылым

7.7.1.1 – геоцентрлік және гелиоцентрлік жүйелерді салыстыру

163

Күн жүйесі

Күнтізбе негіздері (тәулік, ай, жыл)7.7.1.2 – Күн жүйесінің нысандарын жүйелеу

7.7.1.3 – жыл мезгілдерінің ендіктерге байланысты ауысуы және күн мен түннің ұзақтығын түсіндіру164

4 Тоқсандық жиынтық бағалау

165

Практикалық жұмыс №22

Сапалы және сандық есептер шығару
7.2.3.3 – кинетикалық энергия формуласын есептер шығаруда қолдану;

7.2.3.4 – жоғары көтерілген дене үшін потенциалдық энергияның формуласын қолдану
166-68

Қайталау
3
Достарыңызбен бөлісу:
©www.melimde.com 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет
Сабақтың тақырыбы
бойынша жиынтық
жиынтық бағалау
Сабақ тақырыбы
Сабақтың мақсаты
ғылым министрлігі
тоқсан бойынша
бағдарламасына сәйкес
бағалауға арналған
Сабақ жоспары
Реферат тақырыбы
жиынтық бағалауға
сәйкес оқыту
арналған тапсырмалар
Қазақстан республикасы
білім беретін
оқыту мақсаттары
бағалау тапсырмалары
республикасы білім
Жалпы ережелер
жиынтық бағалаудың
рсетілетін қызмет
бекіту туралы
тоқсанға арналған
Қазақстан тарихы
мерзімді жоспар
Қазақстан республикасының
арналған жиынтық
қызмет стандарты
болып табылады
жалпы білім
арналған әдістемелік
Мектепке дейінгі
оқыту әдістемесі
бағалаудың тапсырмалары
Қазақ әдебиеті
пәнінен тоқсанға
Инклюзивті білім
нтізбелік тақырыптық
Зертханалық жұмыс
Әдістемелік кешені
білім берудің
республикасының білім
туралы жалпы
Қазақстанның қазіргі
Қысқа мерзімді
Жұмыс бағдарламасы
атындағы жалпы
қазақ тілінде
қазіргі заман
туралы хабарландыру