Тест «Денсаулық сақтаудағы маркетинг» магистратураДата20.03.2017
өлшемі186 Kb.
#5719
ТЕСТ «Денсаулық сақтаудағы маркетинг » магистратура

6М110100 –Медицина 6М110200- Қоғамдық денсаулық сақтау, 203 vopros, 12.05.2014

~Медициналық маркетинг-бұл ... арқылы өндірушінің тұтынушыға көрсететін қызметі.

@ кәсіпкерлік

@ экономика

@ заң


@ жеке тұлға

@ бәсекелестік

~Маркетингте тауар бұл...

@ тұтынушынын тұтыну қабілетін сұранысын қанағаттандыратын жағдайдың жиынтығы

@ өндірілген өнімді алмасу

@ физикалық объект

@ рухани объект

@ материалдық объект

~Бір тауардың әртүрлі түрі ...бәсекелес деп аталады.

@ тауарлық-түрлік

@ қалау

@ түйінді@ кеденді

@ заңды


~Кез-келген фирма базар жұмысына әсер етуі мүмкін ...

@ 4Р модель арқылы

@ тек жарнамамен

@ тек бағамен

@ моральдық қысыммен

@ тек тауармен

~Маркетингтің негізгі комплексі .......болып табылады.

@ модель 4Р

@ макроорта

@ микроорта

@ маркетингтің субъектері

@ бәсекелестік

~Микс-маркетингі комплексі... құрайды

@ инструменттердің жиынтығын(тауар,баға,тұрмыс,қозғалыс)

@ мекемеге басшылық жасау

@ тауарды жаратудың шартын

@ тұрмысқ жарату таңдау

@ маркетингтің субъектері

~Маркетинг қызметінің мекемедегі атқаратын.... жұмысының схемасын құрайды.

@функциясы

@географиялық аймағы

@базары


@тауары

@тұрмысы

~Мекеменің маркетингтік ортасы ... болып табылады.

@макро және микроортаның қосылысы

@микроортаның бөлімі

@макроортаның бөлімі

@басшылықтың бөлімі

@жетістіктің бөлімі

~Макроорта түсінігі бұл ...

@ тауар өндірушінің жұмысындағы микросредаға әсер ететін күштер

@мекеменің қозғалысына әсер ететін күштер

@мекеменің қозғалысына әсер етпейтін күштер

@мекеменің жақсы жетістігіне әсер етуші күштер

@ макро және микроортаның қосылысы

~Фирманың микроортасы бұл ...

@күштер мен субъектілерге фирманың әсер етуі

@күштер мен субъектілерге фирманың әсер етпеуі

@тауардың жиынтық қасиеті

@мекеменің атқаратын қызметі

@формалды және фолмалды емес топ

~ Фирманың макроортасы бұл:

@ күштер мен субъектілерге фирманың әсер етпеуі

@ күштер мен субъектілерге фирманың әсер етуі

@тауардың жиынтық қасиеті

@мекеменің атқаратын қызметі

@формалды және фолмалды емес топ

~Мекеменің микроортасына.... қатысты емес.

@бүкіл елдің халқы

@жалпы ақпараттық құралдар

@сауда орталығы

@қызметшілер

@қызмет көрсетушілер

~Нарыққа деген шынайы бағыттама... басталады.

@сатып алушының сұранысынан

@тауардың құндылығынан

@сатылу стратегиясынан

@маркетинг струтураларынан

@базарғ атсалысушылардан

~Тауарды сатып алушының сұранысына сәйкестендіру бұл:

@маркетингтік бағдарлау

@базарға қарау

@сатылу бағасын бағдарлау

@Тауар өндірушіге қарап бағдарлау

@мәселені жоспарлау

~Нарықтың бір бағытының қажеттілігін анықтау бұл...

@нарықтың өз деңгейінде бөлінуі

@базардың тексерілген қызметі

@тездетіп стратегиялық шешім қабылдау

@жедел шаралар

@лизинг


~Нарықтың агрогирленуі және сегменттелуі бұл...

@базардың стратегиялық нысанын анықтау

@қоршаған ортаның анализі

@маркетингтің мың тактикасын ұстану

@ базардағы зерттеудің негізгі сұрақтары

@әр сегментте стратегиялық анықтама береді

~Нарық бағыты бойынша тауарды анықтау бұл...

@сатылған тауардан түскен пайда

@маркетингтің структурасына әсер етуі

@өнімді тауарға және қызмет көрсетуге бөлу

@физикалық жағдайы және сапасы

@тауардың тағайындалу жауабы

~Стратегиядан, әдістің айырмасы.....

@басатын қадамын нық анықтау

@мақсатқа жету үшін жоспарды ұсыну

@ережелер мен диективтерді қатысты барлық қызметтерді бағалау

@нарықтық жобаның көрінісі

@басқару әдісінің этаптарын ұсыну

~ Сыртқа бағытталған фирма бұл....

@сатып алушыларды қажеттілігін қанағаттандыратын тауарларды өндіруші

@нарыққа қатысты тауарды орналастыру

@техникалық мүмкіндіктерге сүйене отырып, тауарларын ұйымдастыру және стимулдеу

@табиғи ресурстарыды пайдалана отырып өзінің тауарларын өндіру.

@сыртқы ортада бейімделу мақсатында арнайы программа ұйымдасыру

~ Иерархиялық тоқтаманың құрылымына принципиалды шектеулері бұл ...

@ негізгі кадорлық потенциалды толыққанды және толыққанды емес қолдану

@ қажеттінің бәрін басқару мүмкін емес

@ құқық және жауапкершілікті ұқсастығын табу мүмкін емес

@ құбылмалы жағдайда сәттілікке жету қиын

@ олар менеджменттің дәрежесін анықтайды

~ Мекеменің ұйымдасырушысы мен аппараты:

@ бұл ереже құрылымы

@ бұл сөз жоқ жүйе

@ егер ұйым саясатын басқаратын өзге өкіл болса, құрылым мен болу қажет

@ құрылымнан жүйеге айналады

@ бұл құрылым және жүйе

~ Ауданаралық жүйенің маркетингтік орталық байланысы мәліметтің шын мәнінде... таралуы болып табылады.

@ ауданаралық өндірушілер мен араға түсушілер туралы мекендік анықтама және басқа анықтамалар

@ жергілікті өндірушілер және көтерме саудагерлердің осы ауданның қажеттіліктерін қанағаттандыру

@ аудандық өндірушілер мен араға түсушілердің тауарды жарнамалау мен қызметінің

@ аудандық нарыққа қатысты тауар бөлігі мен қызметінің жағымды көрсеткішерінің

@ тұтынушының қажеттілігінің

~ Бөлуші- арнасының дәнекер шегі:
@ өндірушінің және ақырғы тұтынушының арасында тұрады

@ ылғи қатысады, қашан иеленушілік тауармен қолдан қолға ауысқанда


@ қашан тауардың өрлеуі үшін бірнеше арна ғана қатысқанда пайдаланылады
@ сатып алушы - тура өткізудің ынталандыру фабрикасында
@ коммивояжерлер

~ Бөлінуші- деген ұғым маркетингте атқаратын қызметі:


@ тауарды және қызмет атқаруларды ақырғы тұтынушының қолдарына ұсынады
@ тұтынушының қажеттілігіне қарай тауарды шығаруға мүмкіндік береді
@ компанияны басқару , тауардың өткізуінің ынталандыратын қажетіліктен босатып алу
@ тұтынушылардың көңілін тауарға аудару мүмкіндігі
@ айналымның шығындарын азайту қойылады

~ Қарсы салмақ дербес сатылымда және сатуды ынталандыру жарнама және насихат(паблисити)...


@ жеткізу стратегиясының мысалдарымен болып табылады
@ тартудың стратегиясының мысалдарымен болып табылады
@ бөлудің нақты арналарына деген нысанаға дәлдеме
@ мақсатты нарықтың қажеттілігіне деген нысанаға дәлдеме
@ сатып алу тәртібінің байқауына деген нысанаға дәлдеме
~ Өрлеудің ақы-пұлдары, яғни жарнама, және насихат сол дәлелдемені көрсетеді.
@ тауардың өрлеуі үшін тұтынушыға бір арна арқылы бөлу жеткіліксіз

@ нарықпен байланыс өндірушіден басталу керек


@ өрлеудің кешені үлкен, еш сырттың ақы-пұлдарына дәнекерлерге сенімі
@ әсердің берілуі жаппай ақы-пұлдары тиімді әсері
@ тауардың артықшылықтармен танысуға қажетті

~ Қалыптасушы қызмет атқарудың нарықтық құралымына әсер етеді:


@ муниципальдық қалыптаус қажеттілігі, федерация субъектісінің тағайындалған профил мамандарына

@ ата - ананың іс әрекеті


@ ұйымның корпоративтік мәдениетінің биік табыстарына қоятын ықпалы
@ білім шеңберіндегі жұмыскерлердің біліктілігін көтермелеу
@ білімнің тиянақты жүйесінің бары
~ Қашан кадр талдауы қалыпты конфликтогенді фактор болуы мүмкін:
@ әкімшіліктің және ұжымның бағалары ажырағанда

@ сарапшылық тарапынан ұжымның келіспеуі


@ сарапшылық тарапынан әкімшіліктің келіспеуі
@ әкімшіліктің және ұжымның келісуі
@ тәуелсіз сарапшының сарапшылығы жарамсыздығы
~ Аймақтың іскерлік тартымдылығы ... анықталады.
@ тұрғындардың жанына және оның динамикасына аймақтық өнімнің көп деңгейімен

@ аймақтық қорлардың ыңғайлы шығарылуы және территория ішіндегі шығарылатын қорларды қолдануымен

@ шынайы және нормативтік тұтынушы деңгейінің арақатынасымен
@ аймақта бәсекенің жетілгендігімен
@ инвестициялық салыммен

~ Маркетинг аумақтық дамуының мінездемесі үшін дәлелдерді пайдаланады...


@ ішкі және сыртқы инвестицияның серпінділігі

@ тұрғын қордың, жолдардың, абаттандырудың, коммуналдық қызмет атқарулардың жағдайы және іске асырылуы


@ көрме, жәрмеңкелік белсенділік
@ әл-ауқаттың серпінділігі және жағдайы, өндірістің, инфрақұрылымның, инвестициялары
@ аумақтың халықтың білімі деңгейі
~ Аумақтық маркетингтің негізгі нысандары ... болып табылады.
@тауардың саясаты, маркетингтік коммуникациялар, бағаның саясатының түрлі аумақтарда өткізу
@қала, муниципальді органдар
@тауар және қызмет атқарулар аумақта өндіруші фирмалар
@ел, аймақтар, жергілікті жерлер
@кәсіпорын, ұйымдар, муниципальді органдар
~ Аумақтық маркетинг имиджі оның тартымдылық маркетингіне айырмашылығы...
@ имидждің маркетинг аумақтың жасалған артықшылықтарын насихаттайды

@ тартымдылқ маркетингі айрықша сипаттарды реттейді, артықшылықтарды аумақтың күндестігінде кепілдік беріледі


@ сол бір және баяғы
@ территориядағы маркетинг имеджі үлкен шарттар мен шығындарды қажет етеді, оның тартымдылық маркеингімен салыстырғанда
@ тартымдылық маркетингі инвестициялық салымды сұрайды

~ Аумақтық маркетинг-


@ ара мүдделер аумақ және аумақтық субъекттердің, оның шектерінде, олай және соң оның шектерінідегі маркетинг

@ бұл сыртқы саудада халықаралық маркетинг


@ бұл және маркетинг аумақтарда аумақтың маркетингі
@ айтылмыш аумаққа және оның төл сипатында, өзгешеліктерде базалық маркетинг
@ сол аумақтың кәсіпорнының маркетингі
~ Аумақтық функциаларының деңгейінің мінездемесі үшін маркетинг пайдаланады...
@ серпінділік әл-ауқаттың, өндірістің, инфрақұрылымның жағдайы

@ келетін туристің саны және ұсынылатын қызмет атқарудың құны


@ тұтыну мінездемелер тұрғын қор, коммуналдық қызмет атқарулардың, абаттандырудың
@ тұрғын қордың, коммуналдық қызмет атқарудың тұтыну мінездемелері, абаттандырудың және ортақтың жүйелерінің қолданылуы

@ Аумақтың өздігінен қаржыландыру мүмкіндігі

~Аумақтық маркетинг мүмкіндік береді ...
@ қатынастарға деген ықпал ету туралы аумақ, аумақта бар қорлармен және қорларды өндіру мүмкіндігі

@ нарықтық қатынастардағы субъекттердің арасында ішкі аумақтардың дамуы

@ аумақтың шегін анықтау, басқа тұлғаларды қызықтыру және тұтыну үшін қолдану
@ тағайындалған аумақтың тартымдылық рейтингтерін нарықтың мәнді субъектілері
@ қаржылық тұрақты аумақтарды анықтау

~Кадрдың қызметінің сарапшылығы объективті болып табылады егер... қызметтін бағалағанда:


@ ұжым, әкімшілік және тұтынушылар

@ ұжым және тұтынушылар


@ ұжым және әкімшілік
@ әкімшілік және тұтынушылар
@ кәсіпкер және тұтынушылар
~Медициналық қызмет атқарудың нарығының құралымы үшін қажет:
@ меншіктің пішінінің ауысуы

@ үрдістің өзгерісі демографияның үдерістерінде


@ муниципальдық құрылымның ынталылығы
@медициналық жұмыскердің біліктілігінің көтермелеуі
@тиянақты жүйенің бары

~ Айтылмыш аймақтың салыстырмалы нарықтық сыбағасы анықталады:


@айтылмыш аймақтың нарықтық сыбағасының қатынасы басты қарсыластың сыбағасына нарықтың аталмыш буынына нақты тауар немесе тауардың тобына әрекеті

@тауардың маңызды дәрежесі айтылмыш аймақтан қызықтырыу әрекеті


@тауардың бөлігі (пайыз) айтылмыш аймақтан қызықтырып жиынтық көлемінде нақты тауар немесе тауардың тобыныа әрекеті
@аймақтық жалпы өнімнің өсуінің шапшаңдығының қатынасы оның өсуінің шапшаңдықтарына арада бүтіндікте қызықтыратын әрекеті
@аймақтың басты кәсіпорнының нарықтық сыбағасының қатынасы нарықтың өнімне әне қызмет атқарудың нақты көрінісіне қатынасы

~ Көбіне аймақтың іскер негізін өлшеуге пайдаланылады:


@ айтылмыш аймақтың нарықтық сыбағасының қатынасы басты қарсыластың сыбағасына нарықтың аталмыш буынына нақты тауар немесе тауардың тобына әрекеті

@ аймақтың жағдайының туралы сыртқы айтылмыш субъектті қызықтырып әкететін аймақтарының, өмірдің сапасының деңгейіне


@ аймақтық жалпы өнімнің өсуінің шапшаңдығының қатынасы оның өсу ортасының шапшаңдықтарына арада бүтіндікте айтылмыш субъектті қызықтыратын әрекет
@ аймақтық жалпы өнімнің өсуінің шапшаңдығының қатынасы оның өсуінің шапшаңдықтарына арада бүтіндікте қызықтыратын әрекеті
@ Аймақтық халқының басым қажеттілігінің қанағатылығына

~Басқарманың және бәсекелестік бейімделген жүйесінің құралымы үшін нарықтық экономикалық басқарудағы тұрғын үй-коммуналдық шаруашылықта қалыптасуы:


@ меншіктің пішінінің өзгеруі

@ тапсырыс берушінің және мердігердің атқаратын қызметінің айыруын тұрғын-коммунальдық қызмет атқаруды аяқтау


@ кіріс келісімнің қатынастар арасында тапсырыс беруші ж әне мердігердің қызметтерімен, тұтынушылармен және тұрғын –коммунальдық қызмет атқарудың жеткізушілерімен байланысы
@ басқарманың құрылымының өзгеруі
@ басқарманың атқаратық қызметтерінің өзгеруі

~ Күнделікті тауарлар сұранысы сипаттайды:

@ сатушыдан қосымша кеңесті қажет етпеу

@ арнайы дүкендер желісі арқылы таралуы


@ үлкен көлемдегі ақшаны алу
@ үлгілі көрсетілім

@ сауда маркасының көрсетілімі

~ Тұтынушы тағайындаған нарықтық тауарлардың құрамына...кіреді

@ жеке қолданыс үшін тауарды алатын қолданушы

@ келесі жалға беру үшін тауарды қолданылатын компания

@ тауарды саудаға қолданатын адамдар

@ тауарды қолдану үшін өндіретін фирмалар

@ жеке сауда

~ Баға құрудың мақсаты ...

@ тауарға бағаны анықтау

@ үлкен және жалпы нарыққа негізделуі

@ күтілетін кіріске негізделуі

@ ұйымның анықтау мақсаты мен басқару үрдісі болып табылады

@ тұтынушының назарын аудару мақсатында қолданылады

~ Тауар жаңа болып саналады, егер...

@нарық солай бағаласа

@ өндіруші тауарды жаңаша жарнамаласа

@өндіруші тауар жасау барысында жаңа технологияларды қолданса

@ бренд болса

@сауда белгісі болса

~ Тауар модификациясының жасалуы, оның сапасының жоғары болуы қолайлы егер...

@жоғары сапалы тауар жасайтын технологиялар болса

@НИОКР-ды жүргізу үшін керекті ресурстардың болуы

@қолданушылардың тауарға деген қатынасын растайтын, маркетингтік зерттеулердің қорытындысының болуы

@қолданушының өзгертілген тауардың сапасын бағалауы үшін, сапалық параметрлердің болуы

@әлемдік нарыққа шығуы

~ Номенклатура пен ассортименттің айырмашылығы...

@ассортимент түсінігі тар болғандықтан номенклатураның құрамына кіреді

@ассортимент номенклатураның құрамына кіреді

@айырмашылығы жоқ тауарды сипаттау үшін ассортимент пен номенклатура бірге қолданылмайды

@номенклатура түсінігі тереңірек

@ассортимент ұжымның өз-өзімен болуын анықтайды

~ Тауар номенклатурасының кеңдігі бейнелейді...

@ассортименттік топтардың жалпы санымен

@ассортименттік топтағы вариант саны мен тауардың ерекше сортын

@ұжымға табыс келуін қамтамасыз ету

@ұжымның рентабелділігін қамтамасыз ету

@ұжымның бәсекелекестігін қамтамасыз ету

~ Жаңа тауарлардың шығуы келесі жағдайда жасалады...

@барлығы фирманың ресурстары мен мақсаттарына байланысты+

@өз күшімен

@патенттерді қолдану

@тауар белгісін сатып алу

@мақсатты сегментті анықтау

~ Тауардың негізгі міндеті ... болып табылады.

@тауардың өмірлік тізбегін басқару мен бәсекелестікке ие болуын қамтамасыз ету

@тауарды қажет ететін қолданушыларды іздеу

@тауарды барынша көбірек өндіру

@қойылған мақсаттарды анықтау

@шараларды анықтау

~ Өндірілген тауардың өмірлік тізбегінің максималды төмен бағаға жететін этапы...

@құлдырауы

@нарыққа шығуы

@өсуі


@кәмелет

@пайда болуы

~ Тауар дәрежесінің түсінігі...

@тауарға сипаттама беретін негізгі позиция

@тауардың құлдырауының бірнеше белгілері

@тауардың сорты мен сапасы

@тауар ассортименті

@тауар номенклатурасы

~ Қолданушының тауарға игі ниетті болуын қамтамасыз ететін және тауардың кең таралған, қолжетімді екендігін насихаттайтын концепция...

@өндірісті жетілдіру

@тауарды жетілдіру

@коммерциялық күш жұмсау интенсификациясы

@маркетингті жетілдіру

@келісім-маркетингі

~ Қолданушының тауарға игі ниетті болуын қамтамасыз ететін және тауардың жоғары сапалы, қолжетімді екендігін насихаттайтын концепция...

@тауарды жетілдіру

@өнідрісті жетілдіру

@коммерциялық күш жұмсау интенсификациясы

@маркетингті жетілдіру

@келісім-маркетингі

~ Агрессивті жарнама болмауына байланысты, күтілген сатылым деңгейіне қол жеткізе алмау концепциясы...

@маркетинг

@өнідрісті жетілдіру

@тауарды жетілдіру

@коммерциялық күш жұмсау интенсификациясы

@келісім-маркетингі

~ Қолданушылардың тауарға деген сұранысын қанағаттандыру үшін тиімділігі жоғары болу, сонымен қатар, бәсекелестік деңгейі жоғары болу концепциясы...

@коммерциялық күш жұмсау интенсификациясы

@өнідрісті жетілдіру

@тауарды жетілдіру

@маркетинг

@келісім-маркетингі

~ Сұранысты кең деп санауға болады, егер...

@тауар бағасын төмендеткен жағдайда, сұраныстың өсуі

@тауар бағасын өзгерткен жағдайда да сұраныстың өзгермеуі

@тауарға сұраныстың өзгермеуі

@сұраныстың бағаға қатысынсыз өзгеруі

@бәсеклесте тауардың болмауы

~ Сұраныс қалай өзгереді, егер тауардың кеңдік коэффициенті 1-ге тең, ал баға 10% жоғарыласа...

@10% төмендейді

@10% жоғарылайды

@1% төмендейді

@1% жоғарылайды

@өзгермейді

~ Шығынсыз нүкте бұл-...

@ұжымның табыс көзі болып табылатын баға

@өндірушінің шығынсыз жұмыс жасайтын ұжымы

@өндіруге қажетті шығын көлемі

@өзі сатып алатын баға

@бәсеклесте тауардың болмауы

~ Бағаның ауысу стратегиясы, тауарды төмен бағамен сату мен өте төмен бағамен сатудың айырмашылығы...

@іс- әрекеттің ұзақтығы

@тауар сатылатын шаманың саны

@айырмашылығы жоқ

@сатылым көлемінде

@сатылым жылдамдығы

~ Қалыпты тауардың бағасы 48 теңге болғанда 0,8-ді құрайды.Егер сатылым көлемінің бастапқы бағасы 1000 бірлік болса, сатылым көлемін 4 теңгеге көтерсе ... өзгереді.

@63 бірлікке төмендейді

@126 бірлікке төмендейді

@126 бірлікке жоғарылайды

@63 бірлікке жоғарылайды

@өзгеріссіз қалады

~ "Мәжбүрлі қажеттілік және оны қанағаттандыратын жол іздеу" анықтамасы маркетингтің элементін сипаттайды.

@мотив


@қажеттілік

@нарық


@талап ету

@айыр бастау

~ Анықталған қажеттілік анықтамасы ... маркетингтің элементін сипаттайды.

@қажеттілік

@талап ету

@нарық


@айыр бастау

@сұраныс жасау

~ Маркетинг бойынша қажеттілікті қанағаттандыру бұл ...

@айыр бастау

@өз- өзін қанағаттандыру

@жалынышты болу

@құрылым

@ұрлық


~ Маркетингтің сәттілігі бағланады ...

@бекітілген келісім шарттағы қаржы көлемі мен саны

@қажеттілікті қанағаттандыру дәрежесімен

@сұранысты қанағаттандыру дәрежесімен

@сатылған тауар көлемі мен көрсетілген көмек

@ойлап табу қабілеті

~ Денсаулық сақтау маркетингінің спецификалық функцияларына жатпайды:

@келісім жасау талабы мен денсаулық сақтау нарығындағы субьектілердің өзара келісімі және қолайлы жағдай жасау

@алынған нәтиже мен болжамға байланысты, қоғамдық денсаулық сақтау нарығына зерттеу жүргізу

@медициналық көмектің пайда болуы

@бағалы саясаттың пайда болуы

@сұраныстың пайда болуы мен тұрмыстың қалыптасуы

~ Медициналық көмек түрінің бағасына жатпайды:

@сақтандыру тарифы

@медициналық көмек тарифы

@ақалы көмекке арналған мемлекеттік баға

@ақалы бағалау

@келісілген баға

~ Денсаулық сақтауда жеке меншік бола алмайды:

@жеке тұлғаның денсаулығы

@медицина жасап шығаратын заттар

@медициналық технология

@медициналық ұйымның продукциясы

@денсаулық сақтау мекемелерінің ресурстары

~ Активті балансқа жатпайды:

@қордағы фонд

@материалдық емес актив

@басты құрал- жабдықтар

@ұзақ мерзімді қаржылық қор

@айналымдағы заттар

~ Пассивті балансқа жатпайды:

@айналымдағы заттар

@ұзақ және қысқа мерзімді банк кредиттері

@арнайы фонд

@табыс

@жарғылық фонд~ Штаттық норматив бұл ...

@персонал санының нормативі

@ұжым персоналдарының жұмыс көлемі

@арнайы жұмыс көлеміне кететін еңбек көлемі

@уақыттың санаулы нормасы

@ауыртпалық санының нормасы

~ "РФ-сы азаматтарының медициналық сақтандыру заңымен" байланысты субьекттердің медициналық сақтандыру заңына жатпайды ...

@медициналық сақтандыру фонды

@ұжымдық сақтандыру

@мемлекеттік басқару органдары мен жергілікті администрация

@медициналық мекеме

@азаматтардың

~ "Келісім шарт" терминінің анықтамасы ...

@екі жақ арасындағы бағалы коммерциялық айырбас

@ұсыныс арқылы айырбасқа алынған заттың өзгелерге ұсынылуы

@адамның өзіне бір нәрсенің жеткіліксіздігін сезінуі

@адамның мәдени дәрежесі арқылы өз қажеттілілгін қамтамасыз етуі

@сатып алу қабілеттілігіне байланысты қажеттілік

~ Қажеттілік бұл- ...

@адамның мәдени дәрежесі арқылы өз қажеттілілгін қамтамасыз етуі

@екі жақ арасындағы бағалы коммерциялық айырбас

@ұсыныс арқылы айырбасқа алынған заттың өзгелерге ұсынылуы

@ұсыныс арқылы айырбасқа алынған заттың өзгелерге ұсынылуы

@адамның өзіне бір нәрсенің жеткіліксіздігін сезінуі

~ Сұраныс бұл-...

@сатып алу қабілеттілігіне байланысты қажеттілік

@адамның мәдени дәрежесі арқылы өз қажеттілілгін қамтамасыз етуі

@екі жақ арасындағы бағалы коммерциялық айырбас

@ұсыныс арқылы айырбасқа алынған заттың өзгелерге ұсынылуы

@адамның өзіне бір нәрсенің жеткіліксіздігін сезінуі

~ Нарық бұл- ...

@нақты тауар мен көмектің айырбас сферасы

@адамның мәдени дәрежесі арқылы өз қажеттілілгін қамтамасыз етуі

@екі жақ арасындағы бағалы коммерциялық айырбас

@ұсыныс арқылы айырбасқа алынған заттың өзгелерге ұсынылуы

@адамның өзіне бір нәрсенің жеткіліксіздігін сезінуі

~ Ұсыныс бұл- ...

@белгілі бір уақыт аралығында,белгілі бір баға бойынша медициналық мекеме көрсете алатын медициналық көмек сапасы

@адамның мәдени дәрежесі арқылы өз қажеттілілгін қамтамасыз етуі

@екі жақ арасындағы бағалы коммерциялық айырбас

@ұсыныс арқылы айырбасқа алынған заттың өзгелерге ұсынылуы

@сатып алу қабілеттілігіне байланысты қажеттілік

~ Көмек көрсету бұл- ...

@пайдалы эффекттермен көрінетін, адамның қажеттілігін қанағаттандыратын еңбектің нәтижесі

@өзінің қажеттілігін қанағаттандыруға бағытталған жетістік

@өз-өзіне табыс әкелуге бағытталған еңбек нәтижесі

@ұсыныс арқылы айырбасқа алынған заттың өзгелерге ұсынылуы

@сатып алуға бағытталған қажеттілік

~ Сұраныс заңына бойынша, барлық жағдайда бағасы жоғары тауарға қарағанда, бағасы төмен тауар әлдеқайда тез сатылады. Ол мына себепке байланысты:

1. бағасы төмендетілген тауар жоғары сұранысқа ие

2. бағаны төмендету арқылы, қымбат заттар алатын сатып алушыларды "өзіне тарту"

3. тауар бағасын төмендету, тауарға кеткен шығын көлемін өндіруге, сонымен қатар арзандатылған тауарға қосымша бірліктердің пайда болуына алып келеді

4. тауарды өзара айыр бастау, өндірушілердің тауар бағасын көтеруіне зиянын тигізеді

5. Қажеттілік бір мезгілде екі тауармен қанағаттандырылады, тауар бағасының өзгеруі, қосымша тауарға сұранысты тудырады

@1,2,3

@4

@2,4,5@2,3

@1

~ Сұраныс бағасы бұл- ...@пациенттердің медициналық көмекті сатып алуға келіскен максималды бағасы

@дәрігер өз көмегін сата алатын минималды бағасы

@пациенттердің медициналық көмекті сатып ала алмаймын максималды бағасы

@пациенттердің медициналық көмекті сатып алатын минималды бағасы

@келісім шарт арқылы жасалған баға

~ Инновациялық менджмент бұл- ...

@диагностика мен емдеуге жұмсалған зерттеулер және жаңа технологиялар

@ұжымның табыс көзінің дәрежесі, қаржылық табыс көзі мен жаңа заттарды қолдану

@медициналық ұжымды толығымен басқару

@бір бөлімді басқару

@адамның мүмкіндіктерін басқаратын ғылым

~ Денсаулық сақтау мәселедерін жоспарлаудың әдісі- ...

1. аналитикалық

2. шекаралық

3. перспективті

4. пропорциялық немесе арақатынас әдісі

5. нормативті

@1,4,5


@2,3

@1,3,5


@3,4

@2,5


~ Денсаулық сақтау жоспарындағы аналитикалық әдіс қарастырады ...

1.денсаулық сақтаудың позициялық шығын анализы

2. ұжымда жоспарланған капитал қорын құрастыру

3. ұжымның бағалау деңгейінің көрсеткіші

4. денсаулық сақтау көрсеткіштерін коррекциялау

5. денсаулық сақтау көрсеткішін пропорционалды бағалау

@1,3

@2,3


@1,2,3

@2,4,5


@1,5

~ Денсаулық сақтау жүйесінің жоспарлануы ...

1. санитарлық-гигиеналық тәрбиелеу

2. денсаулық сақтау қызметінің пропорционалды дамуы

3. медициналық білімді жариялау

4. кадрлар мен қоймалардың диспропорционалды жағдайын жою

5. денсаулық сақтаудың ішкі қорын қолдану мен іздеу

@2,4


@3,5

@3,4


@4,5

@2

~ Денсаулық сақтаудың эффективті түріне жатады ...1. базалық

2. медициналық

3. әлеуметтік

4. материалдық

5. экономикалық

@ 2,3,5


@3,4

@ 1,4


@ 1,2,5

@ 2,5


~ ҚР денсаулық сақтауын жоспарлаудың тапсырмасы бағытталған:

@ жоғары квалификацияланған медициналық қызметпен қала және ауыл тұрғындарының қажеттілігін толық қанағаттандыру

@ тұрғындардың денсаулық жағдайының анализі

@ денсаулық сақтау мекеме торларының (сеть) пропорциональды дамуын

@ саулық сақтау дамуының темптері мен пропорциясының анализі

@ денсаулық сақтау мекеме торларына капитал салу

~ Клиникалық-шығындық топтар – бұл ........

@ емдеу шығындары ұқсас аурулардың клиниклық біркелкі топтары

@ шығындары бойынша ұқсас медициналыұ ұызмет топтары

@ шығындары бойынша ұқсас диагностикалық қызметтің топтары

@ шығындары бойынша ұқсас емдік-профилактикалық шаралардың топтары

@ бір жылда емделіп шыққан адамдар тобы

~ ҚР денсаулық сақтауды қаржыландырудың негізгі көзі болып табылады:

@ республикалық бюджет пен дәрежесі төмен тұрған мекеме бюджеті қаражаттары

@ міндетті медициналық сақтандыру қоры

@ қайырымдылық салымдар мен құрбандық

@ құнды қағаздардан түсетін қаржы

@ банк және басқа кредиторлардың кредиті

~ Дәрігерлік кадрлардың дайындығын қаржыландыру ... есебінен жүзеге асады

@ республикалық бюджет қоры

@ міндетті медициналық сақтандыру қоры

@ қайырымдылық салымдар мен құрбандықтар

@ құнды қағаздардан түсетін қаржы

@ банктік қарыздар

~ Денсаулақ сақтау экономикасы анализ жүргізеді:

@ қоғамдық өндіріске денсаулық көрсеткіштерінің әсерін

@ белгілі бір ауруды ликвидациялаудың экономикалық эффектісі

@ халық арасында санитарлық-ағарту жұмыстарын жүргізу

@ емдік-профилактикалық қызметтің бағасы

@ денсаулық сақтаудағы материальды-техникалық базасын қолдану мен ішкі резервуарды анықтау

~ Смета – бұл …

@ мекеменің оператиыті-өндірістік жоспарының қаржылық бейнеленуі

@ жаңа шаруашылық механизмді ендіру

@ медициналық көмек көрсетудің құрылымы мен көлемін жоспарлау

@ тауар мен қызметке бағаны орнықтыру процессі

@ мекемелердің өз тауарлеры мен қызметтеріне баға орнатуы

~ Экономика эффективтілігін жоғарылату үшін қолданылатын әдіс:

@ шығын көлемін төмендету

@ экономикалық эфективтілік рамкасы

@ экономикалық зардаптың алдын алу

@ жалпықұнын анықтау

@ аурушаңдықты төмендету

~Медициналық және фармацевтикалық қызметті іске асыруда ерекше статусты мойындаумен жеке және заңды тұлғалардың заңдылы процедурасы-бұл...

@ аккредитация

@ лицензиялау.

@ мамндандыру.

@ квалификациялау.

@ жүйелендіру

~ Азаматтардың денсаулығын қорғау құқығын қамтамасыз етуге бағытталған мемлекеттік ұйымдар мен денсаулық сақтау субъектілерінің жиынтығы-бұл...

@ денсаулық сақтау жүйесі

@ санитарлық авиация

@ аккредитация

@ ұйым

@ бақылау~Жеке медицинамен айналысатын жеке тұлғалар мен денсаулық сақтау ұйымдары-бұл...

@ денсаулық сақтау субъектілері

@ денсаулық сақтау ұйымдары

@ денсаулық сақтау объектілері

@ санитарлық авиация

@ мемлекеттік бақылау

~ Денсаулық сақтау аймағында қызмет атқаратын заңды тұлға-бұл...

@ денсаулық сақтау ұйымдары

@ денсаулық сақтау объектілері

@ санитарлық авиация

@ мемлекеттік бақылау

@ денсаулық сақтау субъектілері

~Аурудың түрін анықтауға бағытталған медициналық қызмет комплексі-бұл...

@ диагностика.

@ профилактика.

@ емдеу.


@ бақылау.

@ реабилитация.

~Ауруды жою мен тоқтатуға бағытталған медициналық қызмет комплексі-бұл...

@ емдеу.


@ бақылау.

@ реабилитация.

@ диагностика.

@ профилактика.

~ Салт, дәстүр, өмір ағысы әсер ортасын... .

@ құрайды

@ құрамайды

@ әрқашан құрамайды

@ жағдайға тәуелді

@ жағдайға тәуелсіз

~ Тікелей әсердің сыртқы ортасына жатады:

@ бәсекелестер

@ экономика жағдайы

@ политикалық факторлар

@ әлеуметтік-мәдени факторлар

@ ғылыми-техникалық прогресс

~Сыртқы ортаның ауырлығы – бұл ...:

@ факторлар саны және оның ерекшелігі

@ орта факторларының әртүрлілігі

@ факторлардвң қиындығы

@ сыртқы орта –өгкрісі

@ орта әсері факторларының өзгерісі

~Ортаның қозғалғыштығы -бұл...

@ орта өзгерісінің жылдамдығы

@ орта ұүрылымының қзгерісі

@ байланыс сипатының өзгерісі

@ факторлардың қзара тәуелділігінің өзгерісі

@ факторлардың өзгергіштігі

~ Сыртқы ортаның белгісіздігі анықталады....

@ орта жайында ақпарат және оның сенімділігімен

@ орта құрылымы мен шекарасының анықталуымен

@ бизнесс серіктестерінің санымен

@ факторлар санымен

@ ақпарат көздерінің санымен

~ Жанама әсердің факторы ....- біруақытта ішкі өзгерістік болып табылады

@ технология

@ экономика жағдайы

@ әлеуметтік-мәдени фактор

@ политикалық фактор

@ жергілікті халықпен қарым-қатынас

~ Мүліктік жауапкершілікті қамтитын және өзіндік қауіп арқылы жүзеге асырылатын,табыс табуға бағытталған өзіндік іс-әрекет ... деп аталады.

@ кәсіпкерлік

@ өндірістік

@ инновациялық

@ қаржылық

@ экономикалық

~ Мескон бойынша басқару функциясына жататындар:

@ жоспарлау, ұйымдастыру, ынталандыру, бақылау

@ анализ, есеп, жауапкершілік, дисциплина

@ жоспарлау, болжау, стимулдеу

@ ұйымдастыру, координация, болжау

@ басқарушылық шешім, ынталандыру, бақылау

~ Сызықтық құрылымға тән …

@ орталықтан басқарудың жоғары дәрежесі

@ басқарудың жоғары деорталықтануы

@ звено арасындағы кооперация

@ еңбектің мамандануы

@ функционалды байланыстар

~Басқарудың штабтық құрылымына мынадай принциптер тән:

@ басқарудың деорталықтануы

@ басқарудың орталықтануы

@ сызықтық байланыстың болмауы

@ иерархия

@ еңбектің мамндануы және концентрациялануы

~ Азықтық құрылым дегеніміз –

@ басқарудың штабты құрылымының жеке жағдайы

@ сызықтық құрылымның жеке жағдайы

@ азық сапасының құрылымы

@ мекемеазығының құрамы

@ байланыстың ерекше түрі

~Азықтық құрылым ...тән.

@ өндіру мен таратумен айналысатын фирмаларға

@ делдал фирмалар

@ жеткізуші фирмалар

@ сауда фирмалары

@ коммерциялық ұйымдар

~Адамның мәдени дәрежесіне сәйкес қажеттілігін қанағаттандыру тәсілі:

@ қажеттілік

@ келісім

@ ұсыныс


@ сұраныс

@ мұқтаждық

~Ұжым жүйелерінде ... маңызды мақсаттар бар.

@ 4


@ 10

@ 7


@ 3

@ 2


~ Орталықтандыру ... жақсартады.

@ бақылауды

@ инициативаны

@ квалификацияны

@ басқаруды

@ жоспарлауды

~ Орта дәрежесінің негізгі сипаты:

@ төмен дәрежедегілердің шешім саны

@ басқару дәрежелерінің саны

@ жұмыс істеушілердің саны

@ басқару аппаратының саны

@ функционалды облыстардың саны

~ Мақсаттың әртүрлілігінің салдары:

@конфликттер

@келісім

@деқұрылым

@экономика

@биліктің орталықтануы

~ Стратегиялық таңдау.... анықтайды.

@бизнес түрін

@мақсатты

@миссияны

@сыртқы ортаны

@ішкі ортаны

~ Стратегия таңдаудың бірінші этапы:

@өңдеу


@құрылу

@орнату


@реализация

@стандартпен салыстыру

~ Комбинирленген стратегияны ұстанатын фирмалар...болады.

@ірі


@кіші

@орта


@конкретті

@индивдуалды

~ Ақпаратқа қойылатын негізгі талаптар:

@қысқалық, нақтылық, жаңашылдық

@сенімді. көлемді, қолжетімді

@бақылаушылық, қысқаша айтушылық, нақтылық

@модернизация, нақтылық, жаңашылдық

@гармоничность, композиционность ,стилистика

@қысқалық, анықтық, уақыттылық

~Сценарида сипатталады:

@келешек

@осы кез


@бизнес

@стратегия

@тактика

~Болжамдаудың негізгі принципі... болып табылады:

@жүйелілік

@комплексттілік

@құрылым бүтіндігі

@стобильділік

@нақтылық

~ ... факторының тіркелуі – басқарушылық шешімді негіздеудің принципі болып табылады.

@Уақыт

@Тұрақтылық@Өсу

@Фирма дамуы

@Инфляция

~ Мотивация – бұл психологиялық ... .

@стимул

@құндылық@принцип

@ұстаным


@звено

~ Шешім қабылдау аумағы ... болу керек.

@шектелген

@оптимальды

@жеткілікті

@дұрыс


@вербальды

~ Кәсіпкерлік қызмет дамуының негізгі шарты:

@заңдылық және нормативті базаны құру, шаруашылықтың бәсекелестік режимі, нарықтық инфрақұрылымның элементін құру

@нарықтық инфрақұрылымның элементін құру

@шаруашылықтың бәсекелестік режимі

@заңдылық және нормативті базаны құру

@нарықтық инфрақұрылымның элементін құру және шаруашылықтың бәсекелестік режимі

~ Мұқтаждық– бұл …

@адамның бір нәрсенің жетпеуін сезінуі

@адамның мәдени дәрежесіне сәйкес қажеттілігін қанағаттандыруы

@екі жақ арсындағы құндалақтармен коммерциялық алмасуы

@бір нәрсені біреуге ұсыну немесе орнына бірдене алу

@сатып алу қабілетімен бірге жүретін қажеттілік

~ Сұраныс – бұл …

@пациенттерге бір уақыт аралығында белгілі-бір бағада қажет етіліетін және қол жетімді болатын медециналық қызметтің көлемі

@адамның мәдени дәрежесіне сәйкес қажеттілігін қанағаттандыруы

@екі жақ арсындағы құндалақтармен коммерциялық алмасуы

@бір нәрсені біреуге ұсыну немесе орнына бірдене алу

@сатып алу қабілетімен бірге жүретін қажеттілік

~ Ұсыныс – бұл …

@бір уақыт аралығында белгілі бағада медициналық мекеменің көрсете алатын медициналық қызметтің көлемі

@адамның мәдени дәрежесіне сәйкес қажеттілігін қанағаттандыруы

@екі жақ арсындағы құндалақтармен коммерциялық алмасуы

@бір нәрсені біреуге ұсыну немесе орнына бірдене алу

@сатып алу қабілетімен бірге жүретін қажеттілік

~ Маркетингтік макроорта – бұл …

@белгілі бір мемлекетте, аймақта, ауданда жұмыс істейтін субъектінің қызметі

@бір медициналық мекеменің аумағында жұмыс істейтін субъектінің қызметі

@бір бөлімнің аумағында жұмыс істейтін субъектінің қызметі

@бір палптаның аумағында жұмыс істейтін объектінің қызметі

@бір шекте жұмыс істейтін субъектінің қызметі

~ Маркетинг – бұл …

@алмасу арқылы қажеттілікті қанағаттандыруға бағытталған адамның қызметінің түрі

@мақсатқа жету процесі

@медициналық қызмет көрсету

@адами ресурсты басқару

@екі жақ арсындағы құндалақтармен коммерциялық алмасуы

~ Баға қою – бұл …

@тауар мен қызметке баға қою процесі

@шығыстарды есепке алатын бағалаудың негізі ретінде өндіріс ұсталымдары мен ұсыныстары есепке алынатын мемлекеттік мекеменің бағаны анықтауы

@өз тауарлары мен қызметтеріне кәсіпкерлердің баға қоюы

@тауар-ақша қатынасы

@тауар құнының ақшалай көрінісі

~ Бағаға ұсыныс бұл –

@дәрігер өз қызметін сата алатын минимальды баға

@науқастар сатып алалмайтын медициналық қызметін максимальны бағасы

@науқастар сатып алатын медициналық қызметін минимальды бағасы

@науқастар сатып алуға келіскен медициналық қызметтен максимальды бағасы

@келісім жасалған баға

~ Сатып алушылар қабілетіне байланысты қажеттілік:

@сұраныс

@сұрау


@ұсыныс

@мұқтаж


@қажеттілік

~ Тауар мен қызметтің айырбастау шенбері:

@нарық

@мұқтаж


@ұсыныс

@келісім


@сұраныс

~ Тауар маркасының мақсаты

@ базардағы тауарларды өзара саралау

@тұтынушыға тауардың ең жоғары бағасын дәлелдеу

@тауарға сапа жетіспеушілігін конпесациялау

@шетелдік нарыққа шығу

@тауар көшірмесін жою

~ Тауар түрін вариациялық жолмен өзгерту:

@ескі тауар варианттарымен бірге параметрлерді өзгерген жаңа өнім шығару

@ комплиментарлы тауар шығару

@ескі варианттарын тауар орнына жаңа өнім шығару

@функционалды құн мен саралау

@ тауар көшірмесін жою

~ Сервис... керек :

@кез келген қиын техникалық тауарға+

@инвестициалық мақсаттарына

@тұтынушылық мақсаттар

@инновациялық тауарға

@тауарды пайдалану ұзақтығы

~Сервисты жүзеге асыру:

@тауардың нығаюымен

@тауардың жоғарғы бағасымен

@тауардың стимуляциясымен

@тауардың параметрлердің болуы мен

@ тұтынышының жайлылығы

~Жаңа өнім шығару үрдісінің бірінші кезеңі:

@ жоспар жасау

@ басқару анализы

@ тауар құрастырылуы

@ аудит


@ маркетинг зерттеу

~Тауардың сапасы бұл:

@ тұтынушылармен мойындалған тауардың қажетті фунцкиялық мінездемесінің терімі

@ өзінің функциялық мақсатын орындайтын тауардың қабілеттілігі

@ тауардың айқын ақауын болмауы

@ тауарды стандарттау

~Корпоративтік мақсаттын ұйғарымы:

@кәсіпорын негіздеушінің философиясы және ұстанымнан тұрады

@корпорация ұсынатын қызмет көрсетуші базар тауар және қызмет

@корпорацияның жоғарғы басшылығымен анықталады

@сыртқы ортаға бейімделеу мүмкіндігін көрсетіледі

~Стратегиялықұ жоспар:

@корпоративтік стратегияның және тактиканың ұйғарымдарымен бастау алатын жүйе

@маркетингтік жоспарды құрудағы негізгі қамсыздандыру

@басқарма қалыбының құрылысы үшін базарды зерттеу пайдаланылады

@болжам жасауға мүмкіндік береді

~Тауардың өмірлік тоқтамасының нарықтық кезеңінде..

@стимуляцияда мұқтаждық жоқ

@тауарға сұраныс ұсыныстан жоғары

@бәсеке базарға түседі

@табыс пен баға түсе бастайды

@нарықты сыбаға қанаушылығы

~Ерекше тауарды... негізге ала отырып сатып алады.

@тауар сипаттамасын

@бағаға

@қол жетімділігіне@тауар атағына

@ абыройына

~Денсаулық сақтаудағы маркетинг ерекшеліктері:

@ денсаулық сақтаудағы қажеттілік анализы

@ медициналық қызметке сұранысты үйрету

@ медициналық қызмет бағасының ұйғарымы

@ сұраныстың қанағаттануы

~Денсаулық сақтаудағы маркетинг басқармасына тән:

@ жоспар, ұйым, үйлестік, есеп және бақылау

@ айыппұл салу, басшылықтың қайта құрылуы

@ финанс лабиринттер

@ заңды припондар

@ емдік қателіктер

~Науқастар қалайтын және тағайындалған баға бойынша қабылдай алатын медициналық қызметтін мөлшері:

@ сұраныс

@ мұқтаж


@ ұсыныс

@ қажеттілік

@ мәміле

~Медициналық мекеме тағайындалған уақыт пен баға бойынша көрсете алатын медициналық қызметін мөлшері:

@ ұсыныс

@ мұқтаж


@ сұраныс

@ мәміле


@ қажеттілік

~Медициналық қызметтің ақшалай түрі :

@ баға

@ ұсыныс


@ сұраныс

@ мұқтаж


@ қажеттілік

~Сұранысқа әсер ететін факторлар:

1.халықтың табыс деңгейі

2.халықтың шоғырлануын өзгеру

3.сату

4.жарнамалық әсер5.халықтың жасы

@ 1,2,4


@ 1,2

@ 3,5


@ 5,1,3

@ 3,4


~Айырбасқа қажет шарттар:

1.кем дегенде екі тараптың болуы

2.екінші жаққа қажетті тауардың болу

3.мәжбүрлеу

4.мақсатын түсінбеу және қаламау

5.мәміле жасауға келісілген уақыт

@ 1,2,5

@ 1,3,4


@ 3,4,2

@ 2,3,4


@ 1,2,4

~Мәмілеге келуге қажетті шарттар:

1. пайда болуын келісілген шарттар

2. келісілген уақыт

3. біржақтын бас тартуы

4. өткізілетін әртүрлі орындар

@ 1,2

@ 3,4


@ 1,4

@ 2,4


@ 1,3

~Нарықта ұсыныс өссе онда сұранысқа баға :

@ төмендейді

@ өседі


@ өзгермейді

@ тұрақсыз

@ шектеледі

~Маркетингтік басқару этаптары:

1.базардың мүмкіншілік анализы

2.базардың іріктелуі

3.маркетинг комплексін өндеу

4.тәжірибеге маркетинг жиындарын енгізу

5.кадр жинау

@1,2,3,4


@1,2,5

@1,3,5


@2,5

@3,4,5


~Бәсекелестің артықшылықтары :

1.м едицина мекеменің жоғары беделі

2.м едициналық қызметтін көрсететін жоғары сапасы

3.науқасқа оның сұраныстарын бағдарлау

4. халық аурушандығын ескермеу

5. материалдық база жетіспеушілігі

@1,2,3

@1,2,4


@2,3

@1,5


@4,5

~Нарық сегментация түрінің науқастар тобына кіреді:

1.географиялық сегментация

2.материалдық сегментация

3.демографиялық сегментация

4.психографикалық сегментация

5.тоқсандық сегментация

@1,3,4


@1,3,5

@3,4


@1,2

@5,2


~ Маркетингтік комплекс элементтеріне кіреді :

1.тауарды өндеу

2.бағасын қою

3.тауардың шығарылуы

4.медициналық қызметін жарнамасы

5.сатып алушыларға бағдар

@1,2,4

@3,4,5


@5,4,3

@2,3,4


@4,1,2

~ Қоғамдық денсаулық сақтау идеяларын өмірде жүзеге асыру немесе қалыптастыру деп...

@идея маркасы

@жеке тұлға маркасы

@ұсыныс маркасы

@қызмет көрсету маркасы

@ұйым маркасы

~Екіжақты құндылықтармен коммерциялық айырбас бұл...

@келісім

@сұраныс


@қажеттілік

@бәсекелестік

@талапшылдық

~43 жастағы науқас организмінің әлсіздігіне,төменгі бөлігінің шаршағыштығына, дауысының өзгеруіне, тамақ ішкенде шашалып қала беретіндігіне,өздігінен қасық ұстай алмайтындығына жергілікті терапевт қабылдауында шағымданады. Тексеру жүргізіліп, дерматомиозит деп диагноз қойылды. Науқас Москвадағы Сеченов атындағы дерматомиозитпен аурған науқастарды емдеуде көпжылыдық тәжірибесі бар маманданған дәрігерлер мен мейірбикелермен, жаңа қондырғылармен, емдеу құрылғыларымен қамтамасыз етілген ауруханаға жіберілді.

Мұнда қай марка түрі жайлы айтылған?

@ұйым маркасы

@жеке тұлға маркасы

@ұсыныс маркасы

@идея маркасы

@қызмет көрсету маркасы

~Республикалық ғылыми-зерттеу травматалогиялық институты барлық аймақтан келген науқастарға жоғары мамандандырылған, медициналық көмек көрсетеді. Бұл жерде ауыр жарақаттарден болған сүйектің сынуын қалпына келтіру, ауыр жарақат кезінде күрделі ота жасау және ота жасалғаннан кейінгі уақытта жоғарымамандандырылған күтім жүргізіледі.Бұл жағдайда марканың қай түрі қолданылған?

@Ұсыныс маркасы

@Жеке тұлға маркасы

@Идея маркасы

@Қызмет көрсету маркасы

@Ұйым маркасы

~ Жаңа медициналық емдеу орталығы ашылды. Қызметкерлер құрамына жоғарымамандандырылған мамандар , сонымен қатар «менеджмент» мамандығы бойынша жоғары білімді,ұжымды басқарып, ұйымдастыра білетін қабілеті бар мейірбикелер қабылданады. Бұл жағдайда жарнама жасаудың қай түрін қолданған жөн?

@ Тауарлық жарнама

@ Сырттай жарнама

@ Іштей жарнама

@ Үгіт-насихат жүргізілетін жарнама

@ Тауарсыз жарнама

~ 40 жастағы науқас дәрігерге белінің ауыратындығына, қимылының шектелуіне шағымданды. Радикулит деген диагноз койылды. Емдеу шаралары жүргізілетін болды. Қосымша науқасты қыздыра емдеуге физиотерапиялық бөлімге жіберілді. Мұнда қызмет көрсетудің қай түрі орын алып отыр?

@ Тікелей

@ Тікелей бағытталған

@ Жанама


@ Қосалқы

@ Ынталандыратын

~ 35 жастағы науқас жаппай тісжегі, асқынған парадантоз ауыруымен жеке тіс емдеу емханасына жүгінді.

Дәрігер имплант қондырудың заманауи технологиясы жайлы ақпарат берді.

Емхана дәрігері жарнаманың қай түрін қолданды?

@ Тауарлық жарнама

@ Іштей жарнама

@ Сырттай жарнама

@ Үгіт-насихат жүргізілетін жарнама

@ Тауарсыз жарнама

~ Жаз мезгілінде қалада өткір ішек құрт ауруларының өсуі қатаң бақыланады. Осыған байланысты халық арасында ӨІҚ емдеу шаралары белсенді түрде жүргізіледі. Жұқпалы аурулар ауруханасының ішек құрт бөлімінің мейірбекесі жұқпалы ішек-құрт ауруларын емдеу мақсатында санбюллетень шығарды.

Мейірбике жарнаманың қай түрін қолданды?

@ Үгіт-насихат жүргізілетін жарнама

@ Сырттай жарнама

@ Іштей жарнама

@ Тауарсыз жарнама

@ Тауарлық жарнама

~ 55 жастағы науқас ИБС диагнозы бойынша Д/есепте тұрады. Кардиосклероз. Кардиолог науқасқа ота жасауды ұсынды.

Бұл жағдайда қай марка түрі қолданылған?

@ Идея маркасы

@ Жек тұлға маркасы

@ Ұсыныс маркасы

@ Қызмет көрсету маркасы

@ Ұйым маркасы

~Республикалық Педиатрия Орталығы еліміздің барлық аймағындағы балаларға жоғарымамандандырылған медициналық көмек көрсететін консультативтік-диагностикалық емдеу орталығы болып табылады. Орталық құрамына лейкозбен ауыратын балаларды емдейтін, республика бойынша жалғыз гематология орталығы кіреді.

Мұнда қандай марка түрі қолданылған?

@ ұйым маркасы

@ жеке тұлға маркасы

@ ұсыныс маркасы

@ идея маркасы

@ қызмет көрсету маркасы

~ Қызметіне байланысты еңбекақыға кеткен шығын (Е т.қыз.) 132 теңгені,еңбекақыға бөлінген қаражат (Қ.қыз.) 47 теңгені,қызмет көрсетуге жұмсалған маедикамент шығыны (Мқыз.) 39 теңгені,

медицина қызметкерінің тамақтануға кеткен шығыны (Тқыз.) 0,4 теңгені, жұмсақ керек-жарақ шығыны (Ж қыз.) қызметіне 2,9 тенгені құраған жағдайда, медициналық қызмет көрсетуге кеткен тариф құнын (Т) есептеніз.

@ 221,3 тенге

@ 546 тенге

@ 222 тенге

@ 197,5 тенге

@ 31,3 тенге

~ Егер хирургиялық бөлім жылына 328 қызмет көрсетілсе, орта есеппен 1 қызмет құны 3000 тенгені құраған жағдайда ақылы медициналық қызмет көрсетуден түскен кірісті есептеніз.

@ 984 000 тенге

@ 974 000 тенге

@ 774 000 тенге

@986 000 тенге

@ 982 000 тенге

~ Фирма қысқа мерзім ішінде 500 бірлік өнім өндіреді. Орташа ауыспалы шығыны 2 доллар болса, орташа тұрақты шығындар -0,5 долларды құрайды. Жалпы шығын:

@ 1250 доллар

@ 2,5 доллар

@ 750 доллар

@ 1100 доллар

@ 250 доллар

~ 1 Заттың сату бағасы 10 тенге, өндіру үшін кеткен ауыспалы шығын 8 тенге/дана , шартты тұрақты шығын 140 мың тенге. Кәсіпорын шығынға ұшырамас үшін өнімнің кем дегенде қанша мөлшерін сату керек?

@ 70 000 өнім

@ 65 000 өнім

@ 80 000 өнім

@ 55 000 өнім

@ 90 000 өнім

~ Амбулаториялық қабылдау дәрігерінің 6,5 – жұмыс сағаты және 24 күндік демалыс жоспарлы атқаратын қызметінде жылына 7200 қабылдау болады. Осы мамандық дәрігерінің жоспарлы атқаратын қызметін анықтағанда жүктеменің есептік нормасының мәні:

@ 4,4 қабылдау сағатына

@ 5,5 қабылдау сағатына

@ 6 қабылдау сағатына

@ 3 қабылдау сағатына

@ 7 қабылдау сағатына

~ Қалалық емханаларда салалық уақыт нормасы қолданыста болса, 10 000 емдеу-диагностикалық орындарда уролог-дәрігерлер лауазым санын есептеңіз.

@ 1,740 лауазым

@ 2,540 лауазым

@ 1,540 лауазым

@ 0,337 лауазым

@ 1,0312 лауазым

~ Сауда қызметіне жатпайды:

@ ұйымдастыру қызметі

@ бағалау қызметі

@ реттеу қызметі

@ ақпарат қызметі

@ санирующая функция

~ Егер тауар құны сұраныс сызығы мен ұсыныс сызығының қиылысу нүктесінен төмен болса, онда туындайды:

@ Дефицит

@ Шығын

@ Жұмыссыздықтың өсуі@ Бағаның өсуі

@ Өірістің құлдырауы

~ Егер тауар құнын төмендеткенде сатылымы күрт өссе, осы тауарға деген сұраныс:

@ Бағасы бойынша сәйкес

@ Бағасы бойынша сәйкес емес

@ Кіріс бойынша сәйкес

@ Қиылысқан сәйкетік

@Абсолютті сәйкестік

~Бір өнімнің сатылу бағасы 10 теңге, өндірісте уақытша шығынды құрайтын 8теңге/ дана ,шартты тұрақты шығын 140 мың теңге құрайды. Мекеме шығынға ұшырамас үшін , қандай минимальді өнім саны сатылуы керек?

@70 000 өнім

@65 000 өнім

@80 000 өнім

@55 000 өнім

@90 000 өнім

~Амбулаторлықабылдаудәрігердіңжоспарфункциясы6,5сағатжұмыскүніндежәне 24 күндікдемалыстажылына7200 қаралуды құрайды. Жоспарлы функцияны анықтауда осы мамандықтағы дәрігердің есептік норма жүктемесінің маңызы қандай?

@4,4 сағатта қаралу уақыты

@ 5,5 сағатта қаралу уақыты

@6 сағатта қаралу уақыты

@3 сағатта қаралу уақыты

@7 сағатта қаралу уақыты

~Қалалық емханаларда урологтар 10 000 емдік диагностикаға қатыса алады,егер мекемелерде уақыт шамалап қолданса,дәрігер лауазым санын есептеу :

@ 1,740 лауазымдар

@ 2,540 лауазымдар

@1,540лауазымдар

@0,337лауазымдар.

@1,312 лауазымдар

~Базардың атқаратын қызметтеріне жатпайды:

@ұйымдастырушылық қызмет

@келісім баға қызметі

@реттеу атқаратын қызмет

@ақпараттық қызмет

@санитарлық қызмет

~Егер тауардың бағасы сұраныс нүктесі мен сұранымы төмендесе, онда туындайды:

@тапшылық

@артық

@жұмыссыздықтың өсуі@бағаның өсуі

@өндірістің құлауы

~Егер тауардың бағасы төмендесе, тұтынушылар саны бірден жоғарылайды,сонда тауарға деген сұраныс:

@ бағаның икемділігі

@бағаның икемсіздігі

@табыс икемділігі

@тоғыспалы икемділігі жөніндегі мағына

@абсолютті икемді.

~ Егер 2 бірін-бірі алмастыратын тауар, мысалы диклоберл мен кетонал, онда кетоналға деген бағаның өсуі алып келеді:

@диклоберлға сұраныстың өсуі

@ диклоберлға сұраныстың төмендеуі

@ диклоберлға сұраныс көлемінің аумақтануы

@диклоберлға сұраныс көлемінің төмендеуі

@кетоналға сұраныстың өсуі

~Егер кез келген тауар саны бірдей бағада сатылса, бұл тауарға деген сұраныс не болып табылады:

@абсолютті икемді

@ абсолютті икемсіз

@ біршама икемді,

@ біршама икемсіз,

@ жеке икемділік.

~Заңды ұсыну, егер баға өссе,басқа шарттар өзгермесе , нені көрсетеді:

@ұсыныстың өсуі

@ ұсыныстың төмендеуі,

@ұсыныс көлемінің өсуі,

@ұсыныс көлемінің төмендеуі,

@ ұсыныс пен сұраныстың төмендеуі.

~ Егер баға 5% төмендесе , ұсыныстың көлемі 8% төмендейді , онда бұл ұсыныс:

@икемділік

@жеке икемділік

@икемсіздік

@абсолютті икемді

@абсолютноикемсіз

~ Тауар өндіруші Х 5 % -ға өз тауар бағасын төмендетті, нәтижесінде сатылым көлемі 2 % артты. Бұл тауарға деген сұраныс :

@ икемсіздік

@ икемділік

@ жеке икемділік

@абсолютті икемділік

@абсолютті икемсіздік

~ Егер тауар бағасын 1 % қысқартсақ , онда сұраныс көлемі 2% артады, бұл сұранысты:

@ икемділік

@икемсіздік

@жеке икемділік

@абсолютті икемсіздік

@ абсолютті икемділік.

~ Ұсынымның икемділігі негізгі түрге байланысты:

@уақыт кезеңі ішінде , сатушылар бағаның өзгеруіне тез бейімделеді

@тауар санының - қазіргі өнім алмастырғыш

@тауар бірінші қажеттілік немесе сәндік болып табылады ма

@тауар ұзақ мерзімді қолданысқа немесе күнделікті тұтынуға жатады ма

@сатып алынған тауар , тұтынушының табыстына бағытталған.

~ Егер тауар ұсынымы икемсіз болса, сұраныс оған қысқарады , онда барлық түсім саудагерден:

@қысқартылады

@ өседі

@егер сұраныс икемді болса, онда қысқарады

@егер сұраныс икемсіз болса, онда қысқарады

@өзгеріссіз қалады.

~Егер 2 бірін-бірі алмастыратын тауар болса, онда 1- ші тауардың бағасының өсуі...әкеледі

@екінші тауарға сұранымның өсуіне

@екінші тауарға сұранымның төмендеуіне

@екінші тауарға сұраным көлемінің ұлғаюына

@екінші тауарға сұраным көлемінің құлауына

@екінші тауарға ұсыныстың құлауына

~Студент жеке университете оқиды, 14000 теңге стипендия алады. Оқуды тастап, коммерциялық агентпен жұмыс жасауға болады,егер барлық шартты орындап, 100000 теңге айына табыс таба алады. Жеке университте оқудың баламалы шығыны қандай?

@айына100000 тенге

@айына96000 тенге

@айына114000 тенге

@шығыны жоқ

@айына86000 тенге

~Оқытушы 38000 теңге айлықпен мемлекеттік униветситетте жұмыс істейді.Ол дәл осылай күш жұмсап,айына 96000 теңге айлық алып жеке меншік университетте істей алады.Мемлекеттік университеттегі жұмыстың альтернативті ұстанымдары қандай?

@айына 96000 теңге


@айына 134000 теңге
@ұстанымы жоқ
@айына 38000 теңге
@айына 58000 теңге

~ Дәріханадағы дәрілерге деген сұраныс пен ұсыныс келесідей теңдеулермен сипатталады: Qd =2400 - 10p, Qs =1000 + 25p, мұндағы P- дәрі бағасы (теңгемен), Q – бір күнде сатылған дәріледің саны.

Дәрінің тең салмақты бағасын есептеңіз:

@40 теңге

@35 теңге

@55 теңге

@28 теңге

@60 теңге

~ ЕПМ –дегі медициналық қызметке деген сұраныс пен ұсыныс келесідей теңдеулермен сипатталады: Qd =13500 - 10p, Qs =10000 + 25p, мұндағы P- медициналық қызметтің бағасы (теңгемен), Q – бір күнде сатылған дәріледің саны.

Дәрінің тең салмақты бағасын есептеңіз:

@100теңге

@400 теңге

@155 теңге

@350теңге

@50 теңге

~ Тауардың ұсынысы Q = 0,4 Р теңдеуімен сипатталады.Баға 5000 теңгеден 10000 теңгеге дейінгі өзгеріс кезінде.Ұсыныстың икемділік коэффициентін есептеңіз:

@1

@0,5


@2

@1.5


@2,5

~ Медициналық қызметтің ұсынысы Q = 0,4 Р теңдеуімен сипатталады.Медициналық қызмет бағасы 5000 теңгеден 10000 теңгеге дейін төмендеген кездегі ұсыныстың икемділік коэффициентін есептеңіз:

@1

@0,5


@1.5

@2

@2,5~ НПЦ «Ромат» және АҚ«Santo» - Қазақстандағы дәрілік құралдарды өндіретін монополды өндірістік компаниялары болып табылады. «Ромат» фирмасы маркетингке тиімділігі 0,9 болатын 100000 теңге шығындайды; «Santo» фирмасы – тиімділігі 0,5 болатын 200000 теңге шығындайды. Қазақстан нарығында нафтизинді сатуда «Santo» фирмасының үлесі қандай, егер де ол үлес маркетингтік қызметтермен тікелей пропорционал болса?

@0,53


@0,47

@0,32


@0,61

@0,45


~ АҚ«Химфарм» және НПЦ«Ромат» — Қазақстандағы дәрілік құралдарды өндіретін монополды өндірістік компаниялары болып табылады. «Химфарм» фирмасы маркетингке тиімділігі 0,8 болатын 100000 теңге шығындайды; «Ромат» фирмасы тиімділігі 0,4 болатын 200000 теңге шығындайды. Қазақстан нарығында цеф-3 сатуда «Ромат» фирмасының үлесі қандай, егер де ол үлес маркетингтік қызметтермен тікелей пропорционал болса?

@0,50


@0,47

@0,53


@0,61

@0,45


~ Егер менеджер У-теориясына сүйенсе, онда басқарудың қандай стилі туралы айтылған?

@бағынышты қызметкерлердің жағдайын ойлау


@ өз өкілеттілігін бағынышты қызметкерлерге табыстау
@ шешімді жеке бір өзі қабылдау
@ бағынышты қызметкерлерді қор ретінде пайдалану
@ көшбасшының қатысуынсыз басқару

~ Урологиялық бөлімнің аға мейірбикесі мейірбикелер арасында міндеттерді бөлді.Ол басқарудың қандай функциясын қолданады?

@ басқару

@ ұйымдастыру

@ жоспарлау
@ бақылау
@ шешім

~ Стационардың бас мейірбикесі пост мейірбикелерінің кезекшілікті бір-біріне өткізу журналын жүргізуді талап етеді. Ол басқарудың қандай функциясын қолданады?

@ бақылау

@ ұйымдастыру

@ басқару

@ жоспарлау

@ шешім қабылдау

~ Бөлімнің аға мейірбикесі бір айға бекітілген жоспар бойынша санитаркалар мен мейірбикелер арасында нұсқау өткізді.Аға мейірбике басшылықтың қай деңгейін қолданды?

@ төменгі буында

@ ортаңғы буында

@ ортаңғыдан жоғары буында
@ ортаңғыдан төмен буында
@ жоғары буында

~ Бас мейірбике аурухананың бөлімдерінің санитарлық-гигиеналық ұсталу жағдайын, науқастардың киімдері мен төсек жабдықтарын, орта буын қызметшілерінің дәрігерлер берген нұсқауларын орындалуын қадағалады. Бас мейірбике басшылықтың қай деңгейін қолданды?@ ортаңғы буын
@ төменгі буын
@ ортаңғыдан жоғары буында
@ ортаңғыдан төмен буында
@ жоғары буында

#
Каталог: wp-content -> uploads -> 2014
2014 -> ЖҰмыс бағдарламасы пән: «Қазақстан тарихы» Мамандығы: : 0301000
2014 -> Қрдсм «Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік фармацевтика академиясы» шжқ рмк
2014 -> ЖҰмыс бағдарламасы пән: «Қазақстан тарихы» Мамандығы : 0302000 «Мейірбике ісі»
2014 -> БАҒдарламасы «Кәсіпорын менеджменті»
2014 -> Ойындарды өткізу мерзімі
2014 -> Ғаламды ұстап тұрған зат емес, заңдылық
2014 -> Жануарларды өсіруді, жануарларды, жануарлардан алынатын өнім мен шикізатты дайындауды (союды), сақтауды, өңдеуді және
2014 -> «Бекітемін Ректор, ҰҒА ҚР академигі А. М. Ғазалиев 2014 ж
2014 -> Қан ұрғылайтын бұрқақпен немесе серпімді ағынмен бөлінеді. Қан ұрғылайтын бұрқақпен немесе серпімді ағынмен бөлінеді
2014 -> «Орны ауыстырылатын (тасымалданатын) объектілерге Қазақстан Республикасының ішінде қолданылатын және экспортқа арналған ветеринариялық сертификат беру» мемлекеттiк көрсетілетін


Достарыңызбен бөлісу:
©www.melimde.com 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет
Сабақтың тақырыбы
бойынша жиынтық
жиынтық бағалау
Сабақ тақырыбы
Сабақтың мақсаты
ғылым министрлігі
тоқсан бойынша
бағдарламасына сәйкес
бағалауға арналған
Сабақ жоспары
Реферат тақырыбы
жиынтық бағалауға
сәйкес оқыту
арналған тапсырмалар
Қазақстан республикасы
білім беретін
оқыту мақсаттары
бағалау тапсырмалары
республикасы білім
Жалпы ережелер
жиынтық бағалаудың
рсетілетін қызмет
бекіту туралы
тоқсанға арналған
Қазақстан тарихы
мерзімді жоспар
Қазақстан республикасының
арналған жиынтық
қызмет стандарты
болып табылады
жалпы білім
арналған әдістемелік
Мектепке дейінгі
оқыту әдістемесі
бағалаудың тапсырмалары
Қазақ әдебиеті
пәнінен тоқсанға
Инклюзивті білім
нтізбелік тақырыптық
Зертханалық жұмыс
Әдістемелік кешені
білім берудің
республикасының білім
туралы жалпы
Қазақстанның қазіргі
Қысқа мерзімді
Жұмыс бағдарламасы
атындағы жалпы
қазақ тілінде
қазіргі заман
туралы хабарландыру